CS

Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie

BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona. Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie (The Conception of Early Speech Therapy Intervention in the Czech Republic : Theory, research, therapy). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 286 pp. ISBN 978-80-210-7561-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Koncepce rané logopedické intervence v České republice : teorie, výzkum, terapie
Name (in English) The Conception of Early Speech Therapy Intervention in the Czech Republic : Theory, research, therapy
Authors BYTEŠNÍKOVÁ, Ilona.
Edition 1. vyd. Brno, 286 pp. 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-7561-0
Keywords (in Czech) raný věk, vývoj řeči, opožděný vývoj řeči, raná logopedická intervence, včasná diagnostika, děti s identifikovatelným rizikem, děti s potencionálně identifikovatelným rizikem
Keywords in English early age, speech development, delayed speech development, early speech therapy intervention, early diagnostics, children in risk, children in established-risk
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Jana Dykastová, učo 371418. Changed: 23/9/2015 12:55.
Abstract
Raná logopedická intervence je důležitou oblastí logopedie, přesto v České republice není na rozdíl od zahraničí poskytována v odpovídající míře. V publikaci je zpracována raná logopedická intervence s akcentem na včasnou diagnostiku deficitů ve vývoji řeči, přičemž jsou prezentovány dvě skupiny rizikových dětí z aspektu vývoje řeči – děti s identifikovatelným rizikem a děti s potencionálně identifikovatelným rizikem. Publikace přináší aktuální pohledy na diagnostiku i terapii dětí s deficity ve vývoji řeči ve věku 0–36 měsíců.
Abstract (in English)
Early speech therapy intervention plays the key role in speech therapy, but comparing the situation in the Czech Republic with foreign countries, the support is not provided as is demanded. In this text is described early speech therapy intervention in the Czech Republic with emphasis on early diagnostics of deficits of speech development. Presented are two groups of children in risk of speech development – children with identified risk and children potentially in risk. The text presents current views on diagnostics and therapy of children with deficits in speech development in the age from 0–36 months.
PrintDisplayed: 18/4/2019 12:53

Other applications