KALHOUS, David. Legenda Christiani and Modern Historiography. Leiden - New York: Brill, 2015. 166 pp. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450. ISBN 978-90-04-28490-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Legenda Christiani and Modern Historiography
Name in Czech Kristiánova legenda a moderní historiografie
Authors KALHOUS, David (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Leiden - New York, 166 pp. East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, 2015.
Publisher Brill
Other information
Original language English
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60101 History
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00081042
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-90-04-28490-6
Keywords (in Czech) Dějiny; historiografie; České země; středověk; moderní dějiny; hagiografie
Keywords in English Historiography; Czech lands; Middle Ages; Hagiography; Modern History
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 28. 2. 2016 16:39.
Abstract
Legenda Christiani and Modern Historiography focuses on the long history of the discussion over the authenticity of Legenda Christiani, a crucial text for the medieval history of the Czech lands. First, this study shows the birth and development of a critical historiography in the era of nationalism (19th-20th C.). Second, it explains the different textual strategies used by historiography in the modern era. Third, comparison with similar discussions about the consistency in or the age of medieval texts is offered. This book will be of interest for medievalists and for those studying the historiography of the Middle Ages.
Abstract (in Czech)
Kristiánova legenda a moderní historiografie se zaměřuje na dlouhou diskusi nad pravosti Kristiánovy legendy, zásadního textu pro středověké historii českých zemí. Za prvé ukazuje na tomto příkladu vznik a vývoj kritické historiografie v éře nacionalismu (19.-20. st.). Za druhé vysvětluje různé textové strategie používané moderními historiky. Za třetí nabízí srovnání s podobnými diskusemi o konzistence nebo době vzniku středověkých textů.
Links
GAP405/12/0625, research and development projectName: Magnae Moraviae Fontes Historici I
Investor: Czech Science Foundation, Magnae Moraviae Fontes Historici I
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 03:10