KLUSOŇOVÁ, Markéta and Klára BROŽOVIČOVÁ. Dotazníkové šetření zaměřené na znalost a postoje jednotlivců k NOZ: charakteristiky pozorovaných skupin respondentů (Questionnaire research focused on the knowledge and attitudes concerning the new Czech Civil Code: social characteristics of focused groups). In Miloš Večeřa, Martina Urbanová. Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. p. 139-160. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512. ISBN 978-80-210-7783-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dotazníkové šetření zaměřené na znalost a postoje jednotlivců k NOZ: charakteristiky pozorovaných skupin respondentů
Name (in English) Questionnaire research focused on the knowledge and attitudes concerning the new Czech Civil Code: social characteristics of focused groups
Authors KLUSOŇOVÁ, Markéta (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Klára BROŽOVIČOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Právní vědomí v teoreticko-empirickém pohledu, p. 139-160, 22 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 512, 2015.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00083965
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7783-6
Keywords (in Czech) dotazník; právní vědomí; Občanský zákoník; kvantitativní výzkum
Keywords in English questionnaire; qualitative approach; legal consciousness; Civil Code; social research
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 17. 2. 2016 11:04.
Abstract
Kapitola shrnuje výsledky kvantitativního výzkumu vedeného prostřednictvím dotazníků. Na základě dat získaných od tří různých výzkumných skupin, které se lišily především sociální třídou a dosaženým vzděláním, byl sledován vliv sociálních faktorů na pochopení nového občanského zákoníku a na právní vědomí u jednotlivců.
Abstract (in English)
This chapter summarizes the results of an evaluation of quantitative data obtained from questionnaires completed by three diverse focus groups. The chosen groups varied in the social class and level of education. The results of quantitative research were mapping the influence of social factors (as is social class and education) on legal consciousness and understanding of the new Czech Civil Code.
Links
MUNI/A/0829/2013, interní kód MUName: Teoreticko-empirická východiska zkoumání právního vědomí v mezinárodním kontextu (Acronym: Právní vědomí v ČR)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Urbanova_Pravni_vedomi.pdf Licence Creative Commons  File version Georgala, P. 17. 2. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1312041/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1312041/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1312041/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1312041/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 17. 2. 2016 11:30, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Urbanova_Pravni_vedomi.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1312041/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1312041/Urbanova_Pravni_vedomi.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
4,1 MB
Hash md5
cd1af3f7eb55c521e9a281b133b2eca6
Uploaded/Created
Wed 17. 2. 2016 11:30

Urbanova_Pravni_vedomi.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1312041/Urbanova_Pravni_vedomi.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1312041/Urbanova_Pravni_vedomi.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
436,9 KB
Hash md5
58cbda50c34ac4f1b39cf545b514a916
Uploaded/Created
Wed 17. 2. 2016 12:07
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 06:20