MICHALCOVÁ, Lenka, Zdeněk GLATZ and Hana NEVÍDALOVÁ. Insights into the binding of the drugs to human serum albumin: capillary electrophoretic and calorimetry approaches. In 22th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2015), 2015. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Insights into the binding of the drugs to human serum albumin: capillary electrophoretic and calorimetry approaches
Name in Czech Nahlédnutí do vazebného mechanismu léčiv s lidským sérovým albuminem s využitím elektroforetického a kalorimetrického přístupu
Authors MICHALCOVÁ, Lenka, Zdeněk GLATZ and Hana NEVÍDALOVÁ.
Edition 22th International Symposium on Electro- and Liquid Phase-Separation Techniques (ITP2015), 2015. 2015.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Finland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) CE-FA, ITC, vazebná konstanta, albumin
Keywords in English CE-FA, ITC, binding constant, albumin
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, Ph.D., učo 268714. Changed: 24. 9. 2015 09:39.
Abstract
The aim of this contribution was to present results of measurement of binding constant using two different methods: capillary electrophoresis - frontal analysis (CE-FA) and isothermal titration calorimetry (ITC). These methods were used to determine the binding parameters, such as constants and number of binding sites, of the model systems (albumin - drugs). These results were compared.
Abstract (in Czech)
Cílem příspěvku bylo prezentovat výsledky měření vazebných konstant za využití dvou rozdílných metod, kapilární elektroforézy - frontální analýzy (CE-FA) a izotermální titrační kalorimetrie (ITC). Zmiňované metody byly použity ke stanovení vazebných parametrů jako jsou konstanty a počty vazných míst. Modelové systémy (albumin - léčiva) byly využity k hodnocení a porovnání těchto parametrů.
Links
CZ.1.05/1.1.00/02.0068, interní kód MUName: CEITEC - středoevropský technologický institut (Acronym: CEITEC)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, CEITEC - Central European Institute of Technology, 1.1 European Centres of Excellence
GBP206/12/G014, research and development projectName: Centrum pokročilých bioanalytických technologií
PrintDisplayed: 8. 8. 2022 16:38