MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ. Characterization of the binding of antidiabetic drugs to human serum albumin by means of CE FA. In 12 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2015. 2015. ISBN 978-80-904959-3-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Characterization of the binding of antidiabetic drugs to human serum albumin by means of CE FA
Název česky Charakterizace vazby antidiabetik se sérovým lidským albuminem pomocí metody CE-FA
Autoři MICHALCOVÁ, Lenka a Zdeněk GLATZ.
Vydání 12 th International Interdisciplinary Meeting on Bioanalysis CECE 2015, 2015.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Oficiální stránky konference
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-904959-3-7
Klíčová slova česky kapilární elektroforéza - frontální analýza; antidiabetika; HSA
Klíčová slova anglicky capillary electrophoresis - frontal analysis; anitiabetic drugs; HSA
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. et Mgr. Lenka Michalcová, Ph.D., učo 268714. Změněno: 24. 9. 2015 09:59.
Anotace
The capillary electrophoresis fontal analysis (CE-FA) was used to study the affinities between selected antidiabetic drugs (tolbutamide, chlorpropamide, acetohexamide, carbutamide) and human serum albumin (HSA). The binding constant (Kb) was measured under physiological conditions. The log Kb values obtained by means of CE-FA have a good repeatability. Apparent Kb values obtained using nonlinear regression decrease in the sequence acetohexamide > tolbutamide > chlorpropamide > carbutamide. The results provide a more quantitative picture of how these drugs bind with HSA and illustrate how CE FA can be used to examine relatively complex protein drug interactions.
Anotace česky
Kapilárn elektroforéza - frontální analýza byla využita ke stanovení vazebných konstant vybraných antidiabetik. Vazebné konstanty interakčních partnerů tolbutamid-HSA, chlorpropamid-HSA, acetohexamid-HSA a carbutamid-HSA byly stanoveny za fyzilogických podmínek. Hodnoty vazebných konstant (Kb) byly dobře opakovatelné a hodnoty Log(Kb) získané nelineární regresní analýzou. Pokles v získaných hodnotách byl pozorován v tomto pořadí acetohexamid > tolbutamid > chlorpropamid > carbutamid. Výsledky poskytují informace o vazebných parametrech vybraných modelových systémů.
Návaznosti
GBP206/12/G014, projekt VaVNázev: Centrum pokročilých bioanalytických technologií
MUNI/FR/1478/2014, interní kód MUNázev: Inovace předmětu Metody biochemického výzkumu - laboratorní cvičení vytvořením a zavedením nové úlohy „ Stanovení vazebných konstant protein – léčivo pomocí kapilární elektroforézy“.
Investor: Masarykova univerzita, Inovace předmětu Metody biochemického výzkumu - laboratorní cvičení vytvořením a zavedením nové úlohy „ Stanovení vazebných konstant protein – léčivo pomocí kapilární elektroforézy“.
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 16:40