NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ and Zdeněk GLATZ. Determination of binding constant by capillary electrophoresis - frontal analysis and isothermal titration calorimetry. In CEITEC / ICRC Conference, Frontiers in Material and Life Sciences: Creating Life in 3D. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Determination of binding constant by capillary electrophoresis - frontal analysis and isothermal titration calorimetry
Name in Czech Stanovení vazebných konstant pomocí kapilární elektroforézy - frantální analýzy a izotermální titrační kalorimetrie
Authors NEVÍDALOVÁ, Hana, Lenka MICHALCOVÁ and Zdeněk GLATZ.
Edition CEITEC / ICRC Conference, Frontiers in Material and Life Sciences: Creating Life in 3D, 2015.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) kapilární elektroforéza, isotermální titrační kalorimetrie, vazebná konstanta
Keywords in English capillary electrophoresis, isothermal titration calorimetry, binding constant
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Hana Mlčochová, Ph.D., učo 357998. Changed: 24. 9. 2015 13:43.
Abstract
In this study, the binding constant was determined by two methods: capillary electrophoresis – frontal analysis (CE FA) and isothermal titration calorimetry (ITC). Both CE FA and ITC measure the affinity of binding partners in their native states without immobilization or labelling of the interacting partners. What is more we can simulated physiological conditions because the investigated interactions takes place in a solution. Disadvantages of ITC are a large sample consumption and a problem with estimation of week affinity interactions [2], the advantage of CE-FA are a very low sample consumption and a high resolution and also it does not require the highly purified samples.
Abstract (in Czech)
V této studii byla stanovena vazebná konstanta pomocí dvou metod: kapilární elektroforézy a izotermální titrační kalorimetrie.Pomocí těchto metod můžeme měřit vazebné parametry bez nutnosti imobilizace nebo značení interagujících partnerů. Navíc můžeme měřit za fyziologických podmínek. Nevýhodou ITC je velká spotřeba vzorku a problémy při stanovení slabých interakcí. CE-FA nevyžaduje vysoce čisté vzorky, mezi další výhody patří malá spotřeba vzorku a vysoká rozlišovací schopnost.
Links
CZ.1.05/1.1.00/02.0068, interní kód MUName: CEITEC - středoevropský technologický institut (Acronym: CEITEC)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, CEITEC - Central European Institute of Technology, 1.1 European Centres of Excellence
GBP206/12/G014, research and development projectName: Centrum pokročilých bioanalytických technologií
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 16:26