Informační systém MU
PICKA, Karel. Gamifikace vzdělávacího procesu - využití počítačových her jako didaktického nástroje. In Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. XXIII. konference ČAPV. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Gamifikace vzdělávacího procesu - využití počítačových her jako didaktického nástroje
Název česky Gamifikace vzdělávacího procesu - využití počítačových her jako didaktického nástroje
Název anglicky Gamification of the educational process - videogames as didactic tool
Autoři PICKA, Karel.
Vydání Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. XXIII. konference ČAPV, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-261-0521-3
Klíčová slova česky Gamifikace; game based learning; videohry; vzdělávací hry
Klíčová slova anglicky Gamification; game based learning; videogames; educational games
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 29. 3. 2016 13:20.
Anotace
Hlavním cílem práce je vytvoření souboru kritérií pro analýzu a hodnocení her, aby na hrách "podobně jako na učebnicích, mohla být provedena podrobná analýza jejich vhodnosti a možnosti kvalitního uplatnění ve výuce. Dalším cílem je poznat, popsat a ověřit výukový potenciál vybraných počítačových her. Práce si klade za cíl ověřit edukační potenciál vybraných herních titulů na stav žákových vědomostí a postojů. Práce vychází primárně z moderních poznatků na poli aplikace principů game-based learningu, tedy učení se za pomocí her. Vycházíme z principu, že hra jako médium je žákům velice blízká a dokáže s nimi komunikovat lépe než média klasická. Současně je také nutné nabídnout učitelům, kteří chtějí takto pracovat vhodnou metodiku jak s hrami ve výuce pracovat a jak je vůbec začlenit do praxe. Vycházíme i z poznatků, že se hrám v soukromí dnes věnuje i většina studentů učitelství. Výzkum bude realizován pomocí metody DBR. Konstrukční výzkum nabízí při tvorbě hodnotícího rastru dobré podmínky cyklického ověřování a zpřesňování výstupu a nalezení skutečného řešení výzkumného problému. Současně na hodnocení her bude použita metoda vytvoření rastru, tedy souboru hodnotících kritérií. V záměru je i kvalitativní výzkum s ohniskovou skupinou po dokončení testování. Focus groups mají přinést dodatečné poznatky o přijímání těchto výukových prvků žáky. V současnosti probíhá realizace práce, závěry tedy zatím nejsou k dispozici. Jakýkoliv závěr, který bude v době konference k dispozici, bude do příspěvku zakomponován.
Návaznosti
MUNI/A/1438/2014, interní kód MUNázev: Výzkum školního vzdělávání: Výukové metody, didaktické prostředky a učební podmínky (SKOLA 2015) (Akronym: SKOLA 2015)
Investor: Masarykova univerzita, Výzkum školního vzdělávání: Výukové metody, didaktické prostředky a učební podmínky (SKOLA 2015), DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 24. 3. 2023 04:14