Informační systém MU
PICKA, Karel. Gamifikace vzdělávacího procesu - využití počítačových her jako didaktického nástroje (Gamification of the educational process - videogames as didactic tool). In Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. XXIII. konference ČAPV. 2015. ISBN 978-80-261-0521-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Gamifikace vzdělávacího procesu - využití počítačových her jako didaktického nástroje
Name in Czech Gamifikace vzdělávacího procesu - využití počítačových her jako didaktického nástroje
Name (in English) Gamification of the educational process - videogames as didactic tool
Authors PICKA, Karel.
Edition Etické a sociální aspekty v oblasti vzdělávání a pedagogickém výzkumu. XXIII. konference ČAPV, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-261-0521-3
Keywords (in Czech) Gamifikace; game based learning; videohry; vzdělávací hry
Keywords in English Gamification; game based learning; videogames; educational games
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 29. 3. 2016 13:20.
Abstract
Hlavním cílem práce je vytvoření souboru kritérií pro analýzu a hodnocení her, aby na hrách "podobně jako na učebnicích, mohla být provedena podrobná analýza jejich vhodnosti a možnosti kvalitního uplatnění ve výuce. Dalším cílem je poznat, popsat a ověřit výukový potenciál vybraných počítačových her. Práce si klade za cíl ověřit edukační potenciál vybraných herních titulů na stav žákových vědomostí a postojů. Práce vychází primárně z moderních poznatků na poli aplikace principů game-based learningu, tedy učení se za pomocí her. Vycházíme z principu, že hra jako médium je žákům velice blízká a dokáže s nimi komunikovat lépe než média klasická. Současně je také nutné nabídnout učitelům, kteří chtějí takto pracovat vhodnou metodiku jak s hrami ve výuce pracovat a jak je vůbec začlenit do praxe. Vycházíme i z poznatků, že se hrám v soukromí dnes věnuje i většina studentů učitelství. Výzkum bude realizován pomocí metody DBR. Konstrukční výzkum nabízí při tvorbě hodnotícího rastru dobré podmínky cyklického ověřování a zpřesňování výstupu a nalezení skutečného řešení výzkumného problému. Současně na hodnocení her bude použita metoda vytvoření rastru, tedy souboru hodnotících kritérií. V záměru je i kvalitativní výzkum s ohniskovou skupinou po dokončení testování. Focus groups mají přinést dodatečné poznatky o přijímání těchto výukových prvků žáky. V současnosti probíhá realizace práce, závěry tedy zatím nejsou k dispozici. Jakýkoliv závěr, který bude v době konference k dispozici, bude do příspěvku zakomponován.
Links
MUNI/A/1438/2014, interní kód MUName: Výzkum školního vzdělávání: Výukové metody, didaktické prostředky a učební podmínky (SKOLA 2015) (Acronym: SKOLA 2015)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 6. 2. 2023 03:18