SEDLÁČKOVÁ, Jitka. Reading in a foreign language: deaf learners reading in English. 1st ed. Zlín: UTB Zlín, 2014. p. 63-70, 7 pp. ISBN 978-80-7454-508-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Reading in a foreign language: deaf learners reading in English
Name in Czech Čtení v cizím jazyce: čtení neslyšících studentů v angličtině
Authors SEDLÁČKOVÁ, Jitka.
Edition 1. vyd. Zlín, p. 63-70, 7 pp. 2014.
Publisher UTB Zlín
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7454-508-5
Keywords (in Czech) neslyšící, angličtina jako cizí jazyk, čtení s porozuměním, čtenářské strategie
Keywords in English deaf, English as a foreign language, reading comprehension, reading strategies
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D., učo 40134. Changed: 25. 9. 2015 11:01.
Abstract
The paper introduces a doctoral research project concerned with deaf learners’ reading in English as their foreign language. The research adopts a qualitative approach and constitutes a multiple case studies design with each learner representing an individual case. The data collection methods include interviews and written verbalization. The data obtained will be analysed using open coding qualitative analysis.
Abstract (in Czech)
Příspěvek představuje doktorský výzkumný projekt zabývající se čtením neslyšících studentů v angličtině jako cizím jazyce. Výzkum využívá kvalitativní přístup a design mnohonásobné případové studie, kde každý student představuje jednotlivý případ. Metody sběru dat zahrnují rozhovory a psanou verbalizaci. Získaná data budou analyzována pomocí kvalitativní analýzy a otevřeného kódování.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:50