GRENAROVÁ, Renée. The Integration of Russian-speaking Pupils-foreigners at Czech School in Research. In SGEM2015 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Integration of Russian-speaking Pupils-foreigners at Czech School in Research
Název česky Integrace ruskojazyčných žáků-cizinců v české škole ve výzkumu
Autoři GRENAROVÁ, Renée.
Vydání SGEM2015 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education, 2015.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky edukace; ruskojazyčný žák-cizinec; integrace; výzkum; česká škola
Klíčová slova anglicky education; pupils-foreigners; Russian-speaking pupil-foreigner; integration; research; Czech school
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Změněno: 25. 9. 2015 13:36.
Anotace
Education currently serves as a significant vehicle for socialization and acculturation based upon mutual interaction between teachers and students justified in terms of the teaching process. The education process comprises a number of factors. The research focuses on the issue of adaptation, education and integration of Russian-speaking pupils-foreigners studying at a Czech school and examines specific cultural, social and communication barriers that have arisen in including individuals from a different language background.
Anotace česky
Edukace je v současnosti významným socializačním a akulturačním prostředkem, jež staví na vzájemné a pedagogicky odůvodněné interakci učitele a žáka. Do edukačního procesu vstupuje celá řada aspektů. Výzkum sleduje problematiku adaptace, edukace a integrace ruskojazyčných žáků-cizinců v české škole, reflektuje a zkoumá konkrétní kulturní, sociální a komunikační bariéry začleňování jedince z odlišného jazykového prostředí.
VytisknoutZobrazeno: 13. 8. 2022 21:28