GRENAROVÁ, Renée. The Integration of Russian-speaking Pupils-foreigners at Czech School in Research. In SGEM2015 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The Integration of Russian-speaking Pupils-foreigners at Czech School in Research
Name in Czech Integrace ruskojazyčných žáků-cizinců v české škole ve výzkumu
Authors GRENAROVÁ, Renée.
Edition SGEM2015 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education, 2015.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Bulgaria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) edukace; ruskojazyčný žák-cizinec; integrace; výzkum; česká škola
Keywords in English education; pupils-foreigners; Russian-speaking pupil-foreigner; integration; research; Czech school
Tags International impact
Changed by Changed by: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Changed: 25. 9. 2015 13:36.
Abstract
Education currently serves as a significant vehicle for socialization and acculturation based upon mutual interaction between teachers and students justified in terms of the teaching process. The education process comprises a number of factors. The research focuses on the issue of adaptation, education and integration of Russian-speaking pupils-foreigners studying at a Czech school and examines specific cultural, social and communication barriers that have arisen in including individuals from a different language background.
Abstract (in Czech)
Edukace je v současnosti významným socializačním a akulturačním prostředkem, jež staví na vzájemné a pedagogicky odůvodněné interakci učitele a žáka. Do edukačního procesu vstupuje celá řada aspektů. Výzkum sleduje problematiku adaptace, edukace a integrace ruskojazyčných žáků-cizinců v české škole, reflektuje a zkoumá konkrétní kulturní, sociální a komunikační bariéry začleňování jedince z odlišného jazykového prostředí.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 19:44