GRENAROVÁ, Renée. Research Investigation of Self-assessment of Pupils with Specific Learning Disabilities at Lower Secondary School in teaching of the Russian Language as Second Foreign Language. In SGEM2015 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Research Investigation of Self-assessment of Pupils with Specific Learning Disabilities at Lower Secondary School in teaching of the Russian Language as Second Foreign Language
Název česky Výzkumné šetření k sebehodnocení žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy ve výuce ruského jazyka jako druhého cizího jazyka
Autoři GRENAROVÁ, Renée.
Vydání SGEM2015 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education, 2015.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky sebehodnocení; žáci se specifickými poruchami učení; výuka ruského jazyka jako druhého cizího jazyka; výzkum
Klíčová slova anglicky Self-assessment; pupils with specific learning disabilities; Russian languages teaching as second foreign language; research
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Změněno: 25. 9. 2015 13:42.
Anotace
Quality self-assessment provides the pupil with a feedback about the course of learning, the results achieved and the fulfilment of the desired objectives. Self-assessment of pupils with specific learning disabilities represents a very demanding component of the teacher’s activity in Russian languages teaching as second foreign language. The self- assessment method may have a significant impact on the student’s motivation to learn; his/her further performance, self-confidence and self-respect. The research investigation monitors how can affect the pupil's attitude to the Russian language to learn.
Anotace česky
Kvalitní sebehodnocení poskytuje žákovi zpětnou vazbu o průběhu učení, o dosahovaných výsledcích a naplňování žádoucích cílů. Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení představuje ve výuce ruského jazyka jako druhého cizího jazyka velice náročnou složku učitelovy činnosti. Způsob sebehodnocení může mít značný vliv na žákovu motivaci k učení, na další výkon, sebedůvěru, sebeúctu. Výzkumné šetření ukazuje, jak se klíčové aspekty paradigmatu moderního přístupu k učení a vyučování ruského jazyka odrážejí v konceptu konkrétních nástrojů pro sebehodnocení.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 02:58