GRENAROVÁ, Renée. Research Investigation of Self-assessment of Pupils with Specific Learning Disabilities at Lower Secondary School in teaching of the Russian Language as Second Foreign Language. In SGEM2015 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Research Investigation of Self-assessment of Pupils with Specific Learning Disabilities at Lower Secondary School in teaching of the Russian Language as Second Foreign Language
Name in Czech Výzkumné šetření k sebehodnocení žáků se specifickými poruchami učení na 2. stupni základní školy ve výuce ruského jazyka jako druhého cizího jazyka
Authors GRENAROVÁ, Renée.
Edition SGEM2015 Conference on Psychology and Psychiatry, Sociology and Healthcare, Education, 2015.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Bulgaria
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) sebehodnocení; žáci se specifickými poruchami učení; výuka ruského jazyka jako druhého cizího jazyka; výzkum
Keywords in English Self-assessment; pupils with specific learning disabilities; Russian languages teaching as second foreign language; research
Tags International impact
Changed by Changed by: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., učo 2079. Changed: 25. 9. 2015 13:42.
Abstract
Quality self-assessment provides the pupil with a feedback about the course of learning, the results achieved and the fulfilment of the desired objectives. Self-assessment of pupils with specific learning disabilities represents a very demanding component of the teacher’s activity in Russian languages teaching as second foreign language. The self- assessment method may have a significant impact on the student’s motivation to learn; his/her further performance, self-confidence and self-respect. The research investigation monitors how can affect the pupil's attitude to the Russian language to learn.
Abstract (in Czech)
Kvalitní sebehodnocení poskytuje žákovi zpětnou vazbu o průběhu učení, o dosahovaných výsledcích a naplňování žádoucích cílů. Hodnocení žáků se specifickými poruchami učení představuje ve výuce ruského jazyka jako druhého cizího jazyka velice náročnou složku učitelovy činnosti. Způsob sebehodnocení může mít značný vliv na žákovu motivaci k učení, na další výkon, sebedůvěru, sebeúctu. Výzkumné šetření ukazuje, jak se klíčové aspekty paradigmatu moderního přístupu k učení a vyučování ruského jazyka odrážejí v konceptu konkrétních nástrojů pro sebehodnocení.
PrintDisplayed: 28. 9. 2022 02:01