TĚSNOHLÍDEK, Jakub, Jiří ZUBALÍK, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Martin VOJTAS, Martin DROBŇÁK, Petr VAVREČKA, Jiří KADLEC and Richard BÍŠKO. Archeologický průzkum terénních reliktů karpatského bojiště na východním Slovensku. Teoreticko-metodologický úvod. (Archaeological Research of Artefacts recovered from the Carpathian Battlefield in Eastern Slovakia. Theoretical and Methodological Introduction). In Láník, Jaroslav; Kykal, Tomáš a kolektiv. Léta do pole kovaná 1914 - proměny společnosti ve státu a ve válce. 1. vydání. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2015. p. 429-444. ISBN 978-80-7278-663-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Archeologický průzkum terénních reliktů karpatského bojiště na východním Slovensku. Teoreticko-metodologický úvod.
Name (in English) Archaeological Research of Artefacts recovered from the Carpathian Battlefield in Eastern Slovakia. Theoretical and Methodological Introduction
Authors TĚSNOHLÍDEK, Jakub (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jiří ZUBALÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan PETŘÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal HLAVICA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin VOJTAS (203 Czech Republic, belonging to the institution), Martin DROBŇÁK (703 Slovakia), Petr VAVREČKA (203 Czech Republic), Jiří KADLEC (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Richard BÍŠKO (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Praha, Léta do pole kovaná 1914 - proměny společnosti ve státu a ve válce, p. 429-444, 16 pp. 2015.
Publisher Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00084025
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7278-663-3
Keywords (in Czech) 1. světová válka; bojiště; Východní Slovensko; archeologický výzkum; legislativa; mezioborový výzkum
Keywords in English First World War; battlefield; Eastern Slovakia; archaeological research; legislation; cross-discipline methods
Tags rivok
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 6. 3. 2016 14:24.
Abstract
Cílem následujícího textu je nástin možností nedestruktivního nebo málo destruktivního archeologického průzkumu pro poznání bojiště z první světové války v lesnatém horském prostředí Východních Karpat. Výzkumné otázky nebo předběžné hypotézy se odvíjejí především od informací poskytnutých vojenskými historiky nebo z inspirace analogickými projekty z geograficky i časově odlišných bojišť. Aplikace archeologických metod v prostoru karpatského válčiště z první světové války byla dosud prakticky nulová, přestože světově unikátní nálezové situace rozeseté po zdejší krajině mohou jedinečným způsobem přispět k poznání života v zákopech první světové války. Dalším důležitým aspektem plánovaného výzkumu je monitoring ohrožení lokalit lesní těžbou a aktivitami hledačů kovů a navržení vhodného ochranného režimu pro nejvýznamnější lokality.
Abstract (in English)
The object of this paper is to outline the possibilities of non-destructive archaeological research that would be only slightly destructive of the First World War battlefield in the wooded Carpathian mountain forests of Eastern Slovakia. The use of archaeological methods on the WWI battlefield was practically zero in our country, nevertheless unique findings of world-class significance may enrich our knowledge of life in the trenches during the First World War. A diverse group of researchers have flocked to communicate through the Zakopy.cz web site and publication platform to decide upon an example of the WWI battlefield to establish this young discipline also in our environment and, for the coming seasons, they intend to focus on the use of cross-discipline methods for selected locations.
PrintDisplayed: 4. 2. 2023 12:39