TĚSNOHLÍDEK, Jakub, Jiří ZUBALÍK, Jan PETŘÍK, Michal HLAVICA, Martin VOJTAS, Martin DROBŇÁK, Petr VAVREČKA, Jiří KADLEC a Richard BÍŠKO. Archeologický průzkum terénních reliktů karpatského bojiště na východním Slovensku. Teoreticko-metodologický úvod. In Láník, Jaroslav; Kykal, Tomáš a kolektiv. Léta do pole kovaná 1914 - proměny společnosti ve státu a ve válce. 1. vydání. Praha: Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha, 2015. s. 429-444. ISBN 978-80-7278-663-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Archeologický průzkum terénních reliktů karpatského bojiště na východním Slovensku. Teoreticko-metodologický úvod.
Název anglicky Archaeological Research of Artefacts recovered from the Carpathian Battlefield in Eastern Slovakia. Theoretical and Methodological Introduction
Autoři TĚSNOHLÍDEK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří ZUBALÍK (203 Česká republika, domácí), Jan PETŘÍK (203 Česká republika, domácí), Michal HLAVICA (203 Česká republika, domácí), Martin VOJTAS (203 Česká republika, domácí), Martin DROBŇÁK (703 Slovensko), Petr VAVREČKA (203 Česká republika), Jiří KADLEC (203 Česká republika, domácí) a Richard BÍŠKO (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Praha, Léta do pole kovaná 1914 - proměny společnosti ve státu a ve válce, od s. 429-444, 16 s. 2015.
Nakladatel Ministerstvo obrany České republiky – VHÚ Praha
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/15:00084025
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7278-663-3
Klíčová slova česky 1. světová válka; bojiště; Východní Slovensko; archeologický výzkum; legislativa; mezioborový výzkum
Klíčová slova anglicky First World War; battlefield; Eastern Slovakia; archaeological research; legislation; cross-discipline methods
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnila: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Změněno: 6. 3. 2016 14:24.
Anotace
Cílem následujícího textu je nástin možností nedestruktivního nebo málo destruktivního archeologického průzkumu pro poznání bojiště z první světové války v lesnatém horském prostředí Východních Karpat. Výzkumné otázky nebo předběžné hypotézy se odvíjejí především od informací poskytnutých vojenskými historiky nebo z inspirace analogickými projekty z geograficky i časově odlišných bojišť. Aplikace archeologických metod v prostoru karpatského válčiště z první světové války byla dosud prakticky nulová, přestože světově unikátní nálezové situace rozeseté po zdejší krajině mohou jedinečným způsobem přispět k poznání života v zákopech první světové války. Dalším důležitým aspektem plánovaného výzkumu je monitoring ohrožení lokalit lesní těžbou a aktivitami hledačů kovů a navržení vhodného ochranného režimu pro nejvýznamnější lokality.
Anotace anglicky
The object of this paper is to outline the possibilities of non-destructive archaeological research that would be only slightly destructive of the First World War battlefield in the wooded Carpathian mountain forests of Eastern Slovakia. The use of archaeological methods on the WWI battlefield was practically zero in our country, nevertheless unique findings of world-class significance may enrich our knowledge of life in the trenches during the First World War. A diverse group of researchers have flocked to communicate through the Zakopy.cz web site and publication platform to decide upon an example of the WWI battlefield to establish this young discipline also in our environment and, for the coming seasons, they intend to focus on the use of cross-discipline methods for selected locations.
VytisknoutZobrazeno: 4. 2. 2023 13:32