PRACNÝ, Pavel and Jiří FAIMON. Hydrogeochemistry of low-saturated drips in Moravian Karst. In 10th Scientific Conference Research and Protection of Caves of the Slovak and Aggtelek Karst, Rožňava - Bódvaszilas, Slovakia - Hungary, September 22-25. 2015. ISSN 1335-213X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hydrogeochemistry of low-saturated drips in Moravian Karst
Authors PRACNÝ, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiří FAIMON (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 10th Scientific Conference Research and Protection of Caves of the Slovak and Aggtelek Karst, Rožňava - Bódvaszilas, Slovakia - Hungary, September 22-25, 2015.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Odkaz na časopis, ve kterém vyšly abstrakty z konference
RIV identification code RIV/00216224:14310/15:00084034
Organization unit Faculty of Science
ISSN 1335-213X
Keywords (in Czech) Moravský kras; skapové vody; stupeň nasycení kalcitem
Keywords in English Moravian karst; dripwater; calcite saturation
Tags kras, skapové vody
Tags International impact
Changed by Changed by: Mgr. Pavel Pracný, Ph.D., učo 211661. Changed: 14/9/2020 08:32.
Abstract
Few anomalously low-saturated drips were found in Moravian Karst and studied. Possible causes of anomalous properties in each drip were described.
Abstract (in Czech)
V Moravském krasu bylo nalezeno několik anomálně saturovaných skapů. Práce popisuje možné příčiny anomálních vlastností jednotlivých skapů.
PrintDisplayed: 16/5/2021 07:06