PECINA, Pavel. Inženýrská pedagogika, vybrané kapitoly - výuková opora. Brno: PdF MU, 2015. 60 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inženýrská pedagogika, vybrané kapitoly - výuková opora
Název česky Inženýrská pedagogika, vybrané kapitoly - výuková opora
Název anglicky Engineering Pedagogy, selected chapters
Autoři PECINA, Pavel.
Vydání Brno, 60 s. 2015.
Nakladatel PdF MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky oborová didaktika, inženýrská pedagogika, vzdělávání a řízení, technologie vzdělávání, celoživotní vzdělávání
Klíčová slova anglicky subject didactics, engineering education, training and management, technology, education, lifelong learning
Změnil Změnil: doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D., učo 20597. Změněno: 29. 9. 2015 12:03.
Anotace
Předložená výuková opora je zaměřena na vybrané otázky inženýrské pedagogiky s aspektem využití ve středoškolském odborném vzdělávání. Po vymezení řešené problematiky jsme se zaměřili na významné osobnosti inženýrské pedagogiky, informační zdroje inženýrské pedagogiky, dále potom na cíle a obsah vzdělávání, technologii vzdělávání a celoživotní vzdělávání. Poslední část je věnována vybraným ukázkám a aplikačním příkladům z pedagogické praxe.
Anotace anglicky
Presented educational support is focused on selected issues of engineering education with the use aspect of secondary vocational education. After defining solved problem, we have focused on prominent engineering education, information resources engineering education, then by the objectives and content of education, technology, education and lifelong learning. The last section is devoted to selected examples and application examples of teaching practice.
VytisknoutZobrazeno: 16. 5. 2022 15:12