Informační systém MU
PECINA, Pavel. Inženýrská pedagogika, vybrané kapitoly - výuková opora (Engineering Pedagogy, selected chapters). Brno: PdF MU, 2015. 60 pp.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inženýrská pedagogika, vybrané kapitoly - výuková opora
Name in Czech Inženýrská pedagogika, vybrané kapitoly - výuková opora
Name (in English) Engineering Pedagogy, selected chapters
Authors PECINA, Pavel.
Edition Brno, 60 pp. 2015.
Publisher PdF MU
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) oborová didaktika, inženýrská pedagogika, vzdělávání a řízení, technologie vzdělávání, celoživotní vzdělávání
Keywords in English subject didactics, engineering education, training and management, technology, education, lifelong learning
Changed by Changed by: doc. Mgr. Pavel Pecina, Ph.D., učo 20597. Changed: 29. 9. 2015 12:03.
Abstract
Předložená výuková opora je zaměřena na vybrané otázky inženýrské pedagogiky s aspektem využití ve středoškolském odborném vzdělávání. Po vymezení řešené problematiky jsme se zaměřili na významné osobnosti inženýrské pedagogiky, informační zdroje inženýrské pedagogiky, dále potom na cíle a obsah vzdělávání, technologii vzdělávání a celoživotní vzdělávání. Poslední část je věnována vybraným ukázkám a aplikačním příkladům z pedagogické praxe.
Abstract (in English)
Presented educational support is focused on selected issues of engineering education with the use aspect of secondary vocational education. After defining solved problem, we have focused on prominent engineering education, information resources engineering education, then by the objectives and content of education, technology, education and lifelong learning. The last section is devoted to selected examples and application examples of teaching practice.
Displayed: 6. 7. 2022 18:30