LAGA, Stanislav. Iracionalita v rané Nietzschově epistemologii (Irrationality in early Nietzsche's Epistemology). In Sucharek, Pavol; Marchevský, Ondrej. Racionálne - iracionálne. Vyd. 1. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied, 2015. p. 107-112. ISBN 978-80-970303-4-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Iracionalita v rané Nietzschově epistemologii
Name (in English) Irrationality in early Nietzsche's Epistemology
Authors LAGA, Stanislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Prešov, Racionálne - iracionálne, p. 107-112, 6 pp. 2015.
Publisher Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove a Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00084041
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-970303-4-6
Keywords (in Czech) Nietzsche; Gerber; Hartmann; rétorika
Keywords in English Nietzsche; Gerber; Hartmann; rhetoric
Tags Gerber, Hartmann, mzok, Nietzsche, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124. Changed: 24. 2. 2016 17:10.
Abstract
Když si Nietzsche na konci 60. let na základě studia raného novokantovství ujasňoval svá epistemologická východiska, narážel na stejné antagonismy, které jeho inspirátory přiměly k zavedení několika čistě hypotetických pojmů. Že se ani Nietzsche nedokázal takové argumentační strategii dostatečně vyhnout, dokazuje jeho esej O pravdě a lži. Ve svém příspěvku se pokusím detailně popsat právě onen bod zlomu, ve kterém byl nucen do své exaktní a mnoha vědeckými důkazy podpořené úvahy zakomponovat i jistý hypotetický prvek v podobě principu síly tvořit metafory.
Abstract (in English)
In the late 60's, Nietzsche stamped, while clarifying his own epistemological bases, upon the same antagonisms that led his (neo-Kantian) paragons to the introduction of several purely hypothetical terms. In his essay On Truth and Lie we can find a lot of testimonies to the fact that Nietzsche used similar argumentation strategy. In my paper, I try to describe in detail the breaking point when Nietzsche was forced to incorporate into his theory (otherwise exact and supported by many scientific evidence) some irrational element in the form of a principle of power to generate metaphors.
Links
MUNI/A/1153/2014, interní kód MUName: Soudobé problémy a minulé podoby filozofické diskuse
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
IRACIONALITA_V_RANE_NIETZSCHOVE_EPISTEMOLOGII.pdf   File version Laga, S. 29. 9. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1312491/IRACIONALITA_V_RANE_NIETZSCHOVE_EPISTEMOLOGII.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1312491/IRACIONALITA_V_RANE_NIETZSCHOVE_EPISTEMOLOGII.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1312491/IRACIONALITA_V_RANE_NIETZSCHOVE_EPISTEMOLOGII.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1312491/IRACIONALITA_V_RANE_NIETZSCHOVE_EPISTEMOLOGII.pdf?info
Uploaded/Created
Tue 29. 9. 2015 13:30, Mgr. et Mgr. Stanislav Laga, Ph.D.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. et Mgr. Stanislav Laga, Ph.D., učo 179526
  • a concrete person Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124
Attributes
 

IRACIONALITA_V_RANE_NIETZSCHOVE_EPISTEMOLOGII.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1312491/IRACIONALITA_V_RANE_NIETZSCHOVE_EPISTEMOLOGII.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1312491/IRACIONALITA_V_RANE_NIETZSCHOVE_EPISTEMOLOGII.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
1,3 MB
Hash md5
dcf94964e99895158a8ca280cad73834
Uploaded/Created
Tue 29. 9. 2015 13:30

IRACIONALITA_V_RANE_NIETZSCHOVE_EPISTEMOLOGII.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1312491/IRACIONALITA_V_RANE_NIETZSCHOVE_EPISTEMOLOGII.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1312491/IRACIONALITA_V_RANE_NIETZSCHOVE_EPISTEMOLOGII.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
21,9 KB
Hash md5
06728cf65121f603d072c45ef619644b
Uploaded/Created
Tue 29. 9. 2015 13:31
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 5. 2022 05:37