BĚLONOŽNÍK, Tomáš and Miroslav MAREŠ. Russia’s economic interests in Slovakia in the context of the continuing crisis in Ukraine. In Miroslav Mareš - Tomáš Šmíd. Regional Security Interdependence. Proceedings of the workshop organized by the Department of Political Science of the Faculty of Social Studies of the Masaryk University in Brno on 25 September 2015. Brno: Muni Press, 2015. p. 87-109. ISBN 978-80-210-7974-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Russia’s economic interests in Slovakia in the context of the continuing crisis in Ukraine
Name in Czech Ruské ekonomické zájmy na Slovensku v kontextu pokračující krize na Ukrajině
Authors BĚLONOŽNÍK, Tomáš (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Miroslav MAREŠ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Regional Security Interdependence. Proceedings of the workshop organized by the Department of Political Science of the Faculty of Social Studies of the Masaryk University in Brno on 25 September 2015. p. 87-109, 23 pp. 2015.
Publisher Muni Press
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/15:00080534
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-7974-8
Keywords (in Czech) Rusko; Slovensko; Evropská unie
Keywords in English Russia; Slovakia; European Union
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Changed: 11. 5. 2016 12:28.
Abstract
This paper tries to predict the implications of the Ukraine crisis for three specific projects of strategic importance in Slovakia that could involve Russian companies – the planned sale of the company that operates most of Slovakia’s power plants, the construction of new reactors at the Jaslovské Bohunice nuclear power plant and a broad-gauge railway construction project.
Abstract (in Czech)
Tento příspěvek se pokouší predikovat implikace Ukrajinské krize po tři specifické projekty strategického významu na Slovensku, které mohou zapojovat ruské společnosti, plánovaný prodej společnosti, která spravuje většinu slovenských elektráren, výstavbu nových reaktorů v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice a projekt širokorozchodné železnice.
Links
VF20102015005, research and development projectName: Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy
Investor: Ministry of the Interior of the CR
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:42