MAREŠ, Miroslav a Lukáš VISINGR. Is there a threat of nuclear proliferation in Central and Eastern Europe? In Miroslav Mareš - Tomáš Šmíd. Regional Security Interdependence. Proceedings of the workshop organized by the Department of Political Science of the Faculty of Social Studies of the Masaryk University in Brno on 25 September 2015. Brno: Muni Press, 2015. s. 110-130. ISBN 978-80-210-7974-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Is there a threat of nuclear proliferation in Central and Eastern Europe?
Název česky Existuje hrozba nukleární prokiferace ve střední a východní Evropě?
Autoři MAREŠ, Miroslav (203 Česká republika, garant, domácí) a Lukáš VISINGR (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, Regional Security Interdependence. Proceedings of the workshop organized by the Department of Political Science of the Faculty of Social Studies of the Masaryk University in Brno on 25 September 2015. od s. 110-130, 21 s. 2015.
Nakladatel Muni Press
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00080535
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-210-7974-8
Klíčová slova česky Proliferace; střední a východní Evropa; krize na Ukrajině
Klíčová slova anglicky Proliferation; Central and Eastern Europe; Crisis in Ukraine
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Alena Raisová, učo 36962. Změněno: 11. 5. 2016 12:54.
Anotace
This article analyses the threat of nuclear proliferation in Central and Eastern Europe, taking into account the potential impact of the contemporary crisis in Ukraine
Anotace česky
Tento příspěvek analyzuje hrozbu nukleární proliferace ve střední a východní Evropě, přičemž bere do úvahy potenciální dopad soudobé krize na Ukrajině.
Návaznosti
VF20102015005, projekt VaVNázev: Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy
Investor: Ministerstvo vnitra ČR, Metody predikce dlouhodobého geopolitického vývoje střední Evropy
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 11:54