JANEČKOVÁ, Pavlína. Závažné vady řízení - článek 45 odst. 1 písm. b) Nařízení Brusel Ibis (Serious defects in the proceedings - Article 45 paragraph 1 point b) Brussels Ibis Regution). In Valdhans, Jiří; Drličková, Klára. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí: analýza rozhodnutí dle nařízení Brusel Ibis. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. p. 185-224. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 513. ISBN 978-80-210-7784-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Závažné vady řízení - článek 45 odst. 1 písm. b) Nařízení Brusel Ibis
Name in Czech Závažné vady řízení - článek 45 odst. 1 písm. b) Nařízení Brusel Ibis
Name (in English) Serious defects in the proceedings - Article 45 paragraph 1 point b) Brussels Ibis Regution
Authors JANEČKOVÁ, Pavlína (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí: analýza rozhodnutí dle nařízení Brusel Ibis, p. 185-224, 40 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia; sv. č. 513, 2015.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00084064
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7784-3
Keywords (in Czech) článek 45; procesní vady; nařízení Brusel Ibis
Keywords in English article 45; procedural defects; Brussels Ibis Regution
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 9. 3. 2016 16:18.
Abstract
Kapitola zkoumá judikaturu vztahující se k článku 45 odst. 1 písm. b) Nařízení Brusel Ibis. Podrobně zkoumá jednotlivá rozhodnutí, která člení do jednotlivých oblastí dle předmětu sporu nebo řešené problematiky. Autorka následně zhodnocuje rozhodnutí Soudního dvora a zkoumá způsob jeho interpretace, její vývoj a příklon buď k autonomnímu, nebo národnímu výkladu.
Abstract (in English)
Chapter examines the case law relating to Article 45 paragraph 1 point b) Brussels Ibis Regution. It examines the various decisions that are divided to different areas according to the subject matter or solved problems. The author then evaluates the CJEU's decisions and examines its interpretation, its development and tendency of autonomous or national interpretation.
Links
MUNI/A/0800/2013, interní kód MUName: Publikace vědeckých monografií II (Acronym: PVM)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf   File version Georgala, P. 9. 3. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1312564/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1312564/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1312564/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1312564/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 9. 3. 2016 16:18, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1312564/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1312564/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,9 MB
Hash md5
f12f21cb043cfe8d89c8be9fc04f5c86
Uploaded/Created
Wed 9. 3. 2016 16:18

Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1312564/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1312564/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
724,3 KB
Hash md5
096f9fbfbc7833dc30cdf35af488cf26
Uploaded/Created
Wed 9. 3. 2016 16:47
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 4. 10. 2022 15:48