ŠMAJEROVÁ, Miriama, Tomáš ANDRAŠINA a Šárka BOHATÁ. DWI a perfuze (včetně CEUS) v hodnocení léčebné odpovědi malignit jater. In 12. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie. 2014.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název DWI a perfuze (včetně CEUS) v hodnocení léčebné odpovědi malignit jater
Název česky DWI a perfuze (včetně CEUS) v hodnocení léčebné odpovědi malignit jater
Název anglicky DWI and perfusion (including CEUS) in evaluation of treatment response of malignant lesions of liver
Autoři ŠMAJEROVÁ, Miriama, Tomáš ANDRAŠINA a Šárka BOHATÁ.
Vydání 12. Valtické kurzy abdominální a gastrointestinální radiologie, 2014.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky DWI; CT perfuze; CEUS; játra; maligní léze; hodnocení léčebné odpovědi
Klíčová slova anglicky DWI; CT perfusion; CEUS; liver; malignant lesions; evaluation of treatment response
Změnil Změnila: MUDr. Miriama Šmajerová, Ph.D., učo 258740. Změněno: 1. 10. 2015 14:30.
Anotace
V přednášce jsme prezentovali nové metody hodnocení léčebné odpovědi na podkladě hodnocení perfuze lézí - konkrétně CEUS, CT perfuze a DWI MR. Mluvili jsme o principech metod, možnostech využití a příkladech.
Anotace anglicky
We presented new methods for assessing treatment response based on evaluation of perfusion of lesions - specifically CEUS, CT perfusion and MR DWI. We discussed the principles of the methods, possibilities of application and examples.
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 00:44