ČEVELÍČEK, Michal, Zuzana ŠILHANOVÁ, Roman HYTYCH a Tomáš ŘIHÁČEK. Integrative therapists' development: Two case studies. In Society for Psychotherapy Research: 8th European Conference on Psychotherapy Research. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Integrative therapists' development: Two case studies
Název česky Vývoj integrativních terapeutů: Dvě případové studie
Autoři ČEVELÍČEK, Michal (203 Česká republika, garant, domácí), Zuzana ŠILHANOVÁ (203 Česká republika, domácí), Roman HYTYCH (203 Česká republika, domácí) a Tomáš ŘIHÁČEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Society for Psychotherapy Research: 8th European Conference on Psychotherapy Research, 2015.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Rakousko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/15:00081071
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky psychoterapeutický výcvik; osobní terapeutický přístup; formulace případu; integrace; případová studie
Klíčová slova anglicky psychotherapy training; personal therapeutic approach; case formulation; integration; case study
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Mgr. Michal Čevelíček, Ph.D., učo 173055. Změněno: 2. 10. 2015 12:40.
Anotace
Aggregation of psychotherapy process and outcome data has been challenged as potentially ignoring the specific effects of therapists on outcome. The focus on individual change trajectories has been proposed. Therapist development research may draw from this turnaround by focusing on individual developmental trajectories. The authors used a multiple-case study design to analyse the Personal Therapeutic Approach (PTA) development in beginning integrative therapists. As the core aspect of the PTA, the development of case formulation skills was studied. Two trainees provided a series of in-depth interviews, as well as written case formulations. The data was analysed using qualitative methods. Case summaries and a cross-analysis of the two sets of data will be presented. Furthermore, the case study approach will be evaluated as a method to study trainees' professional development, which facilitates an assessment of aspects that may be difficult to study in other ways.
Anotace česky
Agregace dat zachycujících proces a výsledky psychoterapie byla zpochybněna coby potenciálně ignorující specifický vliv psychoterapeutů na výsledky. Někteří autoři navrhují zaměřit se na individuální trajektorie změny. Výzkum profesního vývoje terapeutů může na tento návrh reagovat zaměřením na individuální vývojové trajektorie. Autoři studie využili design mnohonásobné případové studie k analýze vývoje Osobního terapeutického přístupu (OTP) u začínajících integrativních terapeutů. Coby zásadní aspekt OTP byl zkoumán rozvoj dovedností formulace případu. Dva frekventanti výcviku integrace v psychoterapii poskytli několik hloubkových rozhovorů a psané formulace případu. Data byla analyzována kvalitativními metodami. Budou představeny souhrny případů a srovnání těchto dvou souborů dat. Dále bude tvorba případových studií zhodnocena coby metoda studia profesního vývoje začínajících terapeutů, která umožňuje prozkoumání aspektů, které je obtížné studovat jiným způsobem.
Návaznosti
GAP407/11/0141, projekt VaVNázev: Utváření integrativní psychoterapeutické perspektivy: analýza výcviku integrace v psychoterapii
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 17. 10. 2021 14:28