POKORNÁ, Andrea, Simona SAIBERTOVÁ a Petra JUŘENÍKOVÁ. Rizika sorrorigenního poškození kožního krytu pacientů. In IX. Podlahovy chirurgické dny, IX. Interaktivní kongres hojení ran. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Rizika sorrorigenního poškození kožního krytu pacientů
Název česky Rizika sorrorigenního poškození kožního krytu pacientů
Název anglicky Risk of sorrorigenus skin impairment
Autoři POKORNÁ, Andrea, Simona SAIBERTOVÁ a Petra JUŘENÍKOVÁ.
Vydání IX. Podlahovy chirurgické dny, IX. Interaktivní kongres hojení ran, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky sorrorigenie;rána;pacient;sestra
Klíčová slova anglicky sororigenia;wiund;patient;nurse
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., učo 98239. Změněno: 8. 10. 2015 09:04.
Anotace
Úvod: Poškození kožního krytu v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb mají různorodou etiologii. Většina z nich vzniká v důsledku celkově negativního zdravotního stavu pacientů, ale určité procento ran se rozvíjí také v souvislosti s ne zcela správně poskytovanou péčí a/nebo v souvislosti s prováděnými diagnosticko-terapeutickými intervencemi. Metody: Multicentrická prospektivní observační studie na pracovištích JIP a ARO (osm pracovišť) zaměřená na identifikaci rizika a reálné projevy sorrorigenního poškození kožního krytu pacientů v intenzivní péči. Výsledky: V rámci několikaměsíčního sledování byly identifikovány na každém pracovišti rány, které lze potenciálně označit za sorrorigenní. Po důkladné kořenové analýze byly vyhodnoceny ty, u nichž byla identifikována etiologie s jednoznačnou preventabilitou. Jednalo se zejména o léze: • které souvisely s přiložením diagnostických pomůcek – např. manžeta tonometru – tlaková léze; • nesprávné posouvání pacienta a nevhodné nastavení aktivní antidekubitní matrace – frikční léze; • nesprávné odstranění fixačního materiálu – plošné exkoriace; • neadekvátní diagnostika příčiny poškození kožního krytu – zaměnění tlakové léze a vlhké léze – inkontinenční dermatitidy a následná neadekvátní volba terapeutických materiálů. Cílem studie nebylo poukázat na nedostatky v poskytované péči, ale identifikovat oblasti, v nichž lze realizovat preventivní postupy a snížit či zcela odstranit výskyt potenciálně sorrorigenních ran. Závěr: Sorrorigenní rána je porucha tkáňové integrity (slizniční, kožní), vzniká i přesto, že jí bylo možno předejít vhodnými diagnosticko-terapeutickými postupy a/nebo je způsobena ne/vhodnými diagnosticko-terapeutickými postupy a/nebo nedostatečnou kontrolou. Základní principy pro identifikaci a předcházení vzniku sorrorigenních a iatrogenních ran jsou: dostatečná erudice a dodržování kompetencí v multidisciplinárním týmu, prevence a monitorování, schopnost předvídání a znalost rizik. Vhodným strategickým nástrojem je vzdělávání zdravotnických pracovníků v přímé péči o pacienta, sdílení informací a využívání objektivizujících škál pro hodnocení lokálního nálezu i celkového stavu pacienta.
Návaznosti
MUNI/A/1144/2014, interní kód MUNázev: Prevence a diagnostika sorrorigenních ran jako nežádoucích událostí v ošetřovatelské praxi – implementace mezinárodních guidelines (Akronym: PDSR_GUIDE)
Investor: Masarykova univerzita, Prevence a diagnostika sorrorigenních ran jako nežádoucích událostí v ošetřovatelské praxi – implementace mezinárodních guidelines, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 25. 6. 2022 18:27