SEDLÁČKOVÁ, Jana. Typologie rodinných vypravěčů (Typology of Family Storytellers). Studia paedagogica. Brno: Masarykova univerzita, 2015, vol. 20, No 3, p. 145-159. ISSN 1803-7437.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Typologie rodinných vypravěčů
Name (in English) Typology of Family Storytellers
Authors SEDLÁČKOVÁ, Jana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Studia paedagogica, Brno, Masarykova univerzita, 2015, 1803-7437.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL Digitální knihovna FF MU
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00084204
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) pohádka; rituál; předškolní děti; čtení; vyprávění; vícegenerační rodina
Keywords in English fairy tale; ritual; preschool children; reading; telling; multigenerational family
Tags mzok, pohádka, předškolní děti, ritual, rivok, vyprávění, vícegenerační rodina, čtení
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 14. 4. 2016 16:32.
Abstract
Článek se zabývá čtením a vyprávěním pohádek předškolním dětem ve vícegeneračních rodinách. Chápeme-li obě aktivity jako metodu rozvoje počáteční gramotnosti, hraje při nich důležitou roli přístup dospělých vypravěčů. Ti jeho prostřednictvím vytvářejí z každovečerní pohádky také rodinný rituál, jehož smyslem je prožívání vzájemnosti, harmonizování a sjednocování rodiny. Kvalitativní šetření, realizované metodou individuálních a skupinových rozhovorů s rodiči a prarodiči ze čtyř vícegeneračních rodin, vykresluje na výsledné typologii obraz toho, jak tito vypravěči své vyprávěcí rituály vnímají: spíše než z působ rozvoje jejich dětí pro ně představují vzácnou chvíli spolubytí s nimi. Zaujímají při nich také různé přístupy. Vyjádřeno metaforami, přístup Chůvy je veden touhou být hodným (pra)rodičem, přístup Učitele zase touhou být zprostředkovatelem porozumění, přístup Mudrce klade důraz na sociálně-mravní výchovu dítěte a přístup Kašpárka na zábavu a legraci.
Abstract (in English)
This paper addresses reading and the telling of fairy tales to preschool children in multigenerational families. It stresses the importance of the approach taken by adult narrators, since both activities can be understood as methods for developing early literacy. This is because adult narrators change both activities into a family ritual whose aim is to facilitate an experience of mutuality, harmony and family unity. The paper stems from a qualitative analysis which used individual and group interviews with parents and grandparents from four multigenerational families. It shows that adult narrators perceive reading and telling as a valued time of togetherness with children rather than a means of child education. The paper identifies four different approaches that adult narrators adopt: (i) a nurse motivated by a wish to be a good (grand)parent, (ii) a teacher who wishes to be a mediator of knowledge, (iii) a sage who emphasises the importance of social and ethical education, (iv) a jester who accentuates humour and entertainment.
Links
MUNI/A/1219/2014, interní kód MUName: Celoživotní učení v institucionálních souvislostech
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
1152-3542-1-SM.pdf   File version Sedláčková, J. 12. 10. 2015

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1313668/1152-3542-1-SM.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1313668/1152-3542-1-SM.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1313668/1152-3542-1-SM.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1313668/1152-3542-1-SM.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 12. 10. 2015 12:05, Mgr. Jana Sedláčková, DiS.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Marie Skřivanová, učo 262124
  • a concrete person Mgr. Jana Sedláčková, DiS., učo 321110
Attributes
 

1152-3542-1-SM.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1313668/1152-3542-1-SM.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1313668/1152-3542-1-SM.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
283,8 KB
Hash md5
62b77106ceefddf81248ca2ccfcbd3f3
Uploaded/Created
Mon 12. 10. 2015 12:05

1152-3542-1-SM.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1313668/1152-3542-1-SM.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1313668/1152-3542-1-SM.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
42,8 KB
Hash md5
3b4c915808223edc1fb77cafeaf90507
Uploaded/Created
Mon 12. 10. 2015 12:07
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 27. 6. 2022 19:51