HLOUŠEK, Vít. Two types of presidentialization in the party politics of Central Eastern Europe. Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica. Cambridge University Press, 2015, vol. 45, No 3, p. 277-299. ISSN 0048-8402.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Two types of presidentialization in the party politics of Central Eastern Europe
Name in Czech Dva typy prezidencializace stranické politiky ve střední Evropě
Authors HLOUŠEK, Vít (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica, Cambridge University Press, 2015, 0048-8402.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/15:00084217
Organization unit Faculty of Social Studies
UT WoS 000219259100004
Keywords (in Czech) prezidencializace stranické politiky; organizace stran; Střední Evropa
Keywords in English presidentialization of party politics; party organization; Central Eastern Europe
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Bc. Blanka Farkašová, učo 97333. Changed: 15/2/2019 13:39.
Abstract
Central Eastern European party politics offers a good example of the trend towards centralizing internal party decision making, as well as encouraging strong personalities in the role of party leader. This trend is visible in all three major spheres of party activity: election campaigning, the internal organization of parties, and governmental politics. This paper focusses on the party systems of the Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, and Slovenia to demonstrate that there are actually two processes of presidentialization that occur in party politics. On the one hand, the role of the leader is gaining importance in more traditional, well-established parties such as the Civic and Social Democrats in the Czech Republic and Fidesz in Hungary. On the other hand, perhaps an even clearer presidentialization process is evident in the emergence of new protest parties focussed around strong personalities that often make no attempt to establish and maintain a more complex internal party organization.
Abstract (in Czech)
Středoevropská stranická politika nabízí dobrý příklad trendu centralizace rozhodování uvnitř politických stran i podněcování silných osobností k zaujetí role stranických leaderů. Tento trend je viditelný ve všech třech hlavních sférách působení stran: volební kampaně, vnitřní organizace stran i vládní politika. Text se soustředí na stranické systémy Česka, Maďarska, Polska, Slovenska a Slovinska a ukazuje, že zde pozorujeme vlastně dva procesy prezidencializace stranické politiky. Na jedné straně posiluje role leadera v tradičních etablovaných stranách jako ODS nebo Fidesz. Na druhé straně je zde ještě jasnější proces prezidencializace v nově utvářených stranách soustředěných kolem silných politických osobností, které se často ani nepokoušejí utvořit a udržovat komplexnější vnitřní organizační strukturu.
PrintDisplayed: 5/8/2021 17:50