SLANÝ, Michal, Nikol RESLOVÁ, Jiří LAMKA, Vladimír BABÁK a Alena LORENCOVÁ. Výskyt Toxoplasma gondii u prasat domácích a divokých chovaných v různých produkčních systémech. Maso. 2015, roč. 2015, č. 5, s. 44-48, 64 s. ISSN 1210-4086.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výskyt Toxoplasma gondii u prasat domácích a divokých chovaných v různých produkčních systémech
Autoři SLANÝ, Michal, Nikol RESLOVÁ, Jiří LAMKA, Vladimír BABÁK a Alena LORENCOVÁ.
Vydání Maso, 2015, 1210-4086.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky bezpečnost potravin; zoonózy; sérologie; molekulární diagnostika
Klíčová slova anglicky food safety; zoonoses; serology; molecular diagnostics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Nikol Reslová, Ph.D., učo 324079. Změněno: 20. 1. 2016 15:51.
Anotace
Toxoplasmóza zaujímá přední místo mezi alimentárními onemocněními způsobenými parazity. Vzhledem k výskytu původce toxoplasmózy u prasat představuje konzumace nedostatečně tepelně opracovaného vepřového masa zdravotní riziko. V České republice stále chybí ucelená data o výskytu T. gondii u prasat a dalších hospodářských zvířat. Cílem této studie bylo zjistit pomocí sérologické diagnostiky a specifické qPCR výskyt T. gondii u prasat domácích (n = 198) a prasat divokých (n = 396) chovaných v různých produkčních systémech. Výskyt T. gondii byl prokázán v domácích (27,6 %), ekologických (18,8 %) i konvenčních (3,3 %) chovech prasat i u prasat divokých (15,4 %). Molekulární detekce genotypu II naznačuje, že v České republice cirkuluje pouze jeden klonální typ T. gondii. Z výsledků studie je patrný četnější výskyt T. gondii v ekologických a domácích chovech prasat, ve kterých jsou zvířata chována v úzkém kontaktu s vnějším prostředím. Konzumace vepřového masa a masa divokých prasat představuje riziko infekce toxoplasmózou pro člověka, zejména při nedodržení správných hygienických a stravovacích návyků.
Návaznosti
MUNI/A/1484/2014, interní kód MUNázev: Analýzy diverzity biologických systémů různých úrovní a na různých škálách terestrického a akvatického prostředí (Akronym: BIDA4)
Investor: Masarykova univerzita, Analýzy diverzity biologických systémů různých úrovní a na různých škálách terestrického a akvatického prostředí, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
QJ1210113, projekt VaVNázev: Vliv tradičních a netradičních způsobů zpracování masa hospodářských a volně žijících zvířat na výskyt nově hrozících alimentárních virových, bakteriálních a parazitárních agens ve finálních produktech
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 15:53