SLANÝ, Michal, Nikol RESLOVÁ, Jiří LAMKA, Vladimír BABÁK and Alena LORENCOVÁ. Výskyt Toxoplasma gondii u prasat domácích a divokých chovaných v různých produkčních systémech. Maso. 2015, vol. 2015, No 5, p. 44-48, 64 pp. ISSN 1210-4086.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Výskyt Toxoplasma gondii u prasat domácích a divokých chovaných v různých produkčních systémech
Authors SLANÝ, Michal, Nikol RESLOVÁ, Jiří LAMKA, Vladimír BABÁK and Alena LORENCOVÁ.
Edition Maso, 2015, 1210-4086.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) bezpečnost potravin; zoonózy; sérologie; molekulární diagnostika
Keywords in English food safety; zoonoses; serology; molecular diagnostics
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Nikol Reslová, Ph.D., učo 324079. Changed: 20. 1. 2016 15:51.
Abstract
Toxoplasmóza zaujímá přední místo mezi alimentárními onemocněními způsobenými parazity. Vzhledem k výskytu původce toxoplasmózy u prasat představuje konzumace nedostatečně tepelně opracovaného vepřového masa zdravotní riziko. V České republice stále chybí ucelená data o výskytu T. gondii u prasat a dalších hospodářských zvířat. Cílem této studie bylo zjistit pomocí sérologické diagnostiky a specifické qPCR výskyt T. gondii u prasat domácích (n = 198) a prasat divokých (n = 396) chovaných v různých produkčních systémech. Výskyt T. gondii byl prokázán v domácích (27,6 %), ekologických (18,8 %) i konvenčních (3,3 %) chovech prasat i u prasat divokých (15,4 %). Molekulární detekce genotypu II naznačuje, že v České republice cirkuluje pouze jeden klonální typ T. gondii. Z výsledků studie je patrný četnější výskyt T. gondii v ekologických a domácích chovech prasat, ve kterých jsou zvířata chována v úzkém kontaktu s vnějším prostředím. Konzumace vepřového masa a masa divokých prasat představuje riziko infekce toxoplasmózou pro člověka, zejména při nedodržení správných hygienických a stravovacích návyků.
Links
MUNI/A/1484/2014, interní kód MUName: Analýzy diverzity biologických systémů různých úrovní a na různých škálách terestrického a akvatického prostředí (Acronym: BIDA4)
Investor: Masaryk University, Category A
QJ1210113, research and development projectName: Vliv tradičních a netradičních způsobů zpracování masa hospodářských a volně žijících zvířat na výskyt nově hrozících alimentárních virových, bakteriálních a parazitárních agens ve finálních produktech
PrintDisplayed: 29. 11. 2022 02:17