Informační systém MU
KREJČIŘÍKOVÁ, Petra, Libuše MARTINÁKOVÁ a Andrea POKORNÁ. Role sestry ve výzkumu ve zdravotnictví z pohledu studentů ošetřovatelství z vyšších odborných zdravotnických škol v České republice. Zdravotnictví a sociální práce. Plzeň: Samosato : Maurea, 2015, roč. 10, č. 3, s. 56-62. ISSN 1336-9326.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Role sestry ve výzkumu ve zdravotnictví z pohledu studentů ošetřovatelství z vyšších odborných zdravotnických škol v České republice
Název anglicky The role of research nurse in nursing students viewpoint in the Czech Republic
Autoři KREJČIŘÍKOVÁ, Petra (203 Česká republika, garant), Libuše MARTINÁKOVÁ (203 Česká republika) a Andrea POKORNÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Zdravotnictví a sociální práce, Plzeň, Samosato : Maurea, 2015, 1336-9326.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14110/15:00084229
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky všeobecná sestra; diplomovaný specialista; role výzkumné sestry; klinické hodnocení; výzkum v ošetřovatelství
Klíčová slova anglicky general (registered) nurse; certified specialist; role of research nurse; clinical evaluation; research in nursing
Štítky EL OK
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 2. 11. 2015 15:44.
Anotace
Příspěvek seznamuje s výsledky dotazníkového průzkumu mezi 233 studenty z celkem 12 vyšších odborných zdravotnických škol v ČR, zaměřeného na hodnocení znalostí studentů o práci všeobecné sestry v roli výzkumné sestry. Dotazníkový průzkum probíhal jako součást edukační „road show“ realizované pod záštitou Mezinárodního centra klinického výzkumu při Fakultní nemocnici u Svaté Anny v Brně. Z výsledků vyplynulo, že studenti mají zájem pracovat ve výzkumu, ale neznají náplň práce a roli výzkumné sestry a její kompetence. Významným zjištěním je, že studenti vnímají nedostatky v edukaci pacientů v rámci standardní péče a potažmo zařazených do klinických studií.
Anotace anglicky
The paper deals with the results of a questionnaire survey among 233 students from a total of 12 higher nursing schools (colleges) in the Czech Republic. The survey was focused on the assessment of students' knowledge about the research work in nursing. A questionnaire survey was conducted as part of an educational "road show" carried out under the auspices of the International Clinical Research Center at University Hospital St. Anna in Brno. The results showed that the students are interested in working in research, but do not know the research nurses´ role and job description and her competences. An important finding is that students perceived deficiencies in patient education as part of the standard care as well as education in the clinical trials.
Zobrazeno: 30. 11. 2022 01:39