KREJČIŘÍKOVÁ, Petra, Libuše MARTINÁKOVÁ and Andrea POKORNÁ. Role sestry ve výzkumu ve zdravotnictví z pohledu studentů ošetřovatelství z vyšších odborných zdravotnických škol v České republice (The role of research nurse in nursing students viewpoint in the Czech Republic). Zdravotnictví a sociální práce. Plzeň: Samosato : Maurea, 2015, vol. 10, No 3, p. 56-62. ISSN 1336-9326.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Role sestry ve výzkumu ve zdravotnictví z pohledu studentů ošetřovatelství z vyšších odborných zdravotnických škol v České republice
Name (in English) The role of research nurse in nursing students viewpoint in the Czech Republic
Authors KREJČIŘÍKOVÁ, Petra (203 Czech Republic, guarantor), Libuše MARTINÁKOVÁ (203 Czech Republic) and Andrea POKORNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Zdravotnictví a sociální práce, Plzeň, Samosato : Maurea, 2015, 1336-9326.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14110/15:00084229
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) všeobecná sestra; diplomovaný specialista; role výzkumné sestry; klinické hodnocení; výzkum v ošetřovatelství
Keywords in English general (registered) nurse; certified specialist; role of research nurse; clinical evaluation; research in nursing
Tags EL OK
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 2/11/2015 15:44.
Abstract
Příspěvek seznamuje s výsledky dotazníkového průzkumu mezi 233 studenty z celkem 12 vyšších odborných zdravotnických škol v ČR, zaměřeného na hodnocení znalostí studentů o práci všeobecné sestry v roli výzkumné sestry. Dotazníkový průzkum probíhal jako součást edukační „road show“ realizované pod záštitou Mezinárodního centra klinického výzkumu při Fakultní nemocnici u Svaté Anny v Brně. Z výsledků vyplynulo, že studenti mají zájem pracovat ve výzkumu, ale neznají náplň práce a roli výzkumné sestry a její kompetence. Významným zjištěním je, že studenti vnímají nedostatky v edukaci pacientů v rámci standardní péče a potažmo zařazených do klinických studií.
Abstract (in English)
The paper deals with the results of a questionnaire survey among 233 students from a total of 12 higher nursing schools (colleges) in the Czech Republic. The survey was focused on the assessment of students' knowledge about the research work in nursing. A questionnaire survey was conducted as part of an educational "road show" carried out under the auspices of the International Clinical Research Center at University Hospital St. Anna in Brno. The results showed that the students are interested in working in research, but do not know the research nurses´ role and job description and her competences. An important finding is that students perceived deficiencies in patient education as part of the standard care as well as education in the clinical trials.
PrintDisplayed: 29/11/2022 17:58