EN

Konflikt technologického vývoje a práva na příkladu autorského práva

MÍŠEK, Jakub. Konflikt technologického vývoje a práva na příkladu autorského práva. Právník, Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, roč. 154, č. 10, s. 843-855. ISSN 0231-6625.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Konflikt technologického vývoje a práva na příkladu autorského práva
Název anglicky Conflict of Technological Development and Law on the Example of Authors’ Rights
Autoři MÍŠEK, Jakub (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Právník, Praha, AV ČR, Ústav státu a práva, 2015, 0231-6625.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00084241
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky duševní vlastnictví; autorské právo; copyright; technologický pokrok; informace
Klíčová slova anglicky intellectual property; authors’ rights; copyright; technology development; information
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 15. 3. 2016 09:51.
Anotace
Článek se zabývá vlivem technologického pokroku na vývoj právní úpravy ochrany práv duševního vlastnictví. Jako výchozí bod slouží rozhodnutí nejvyššího soudu USA ve věci White-Smith Music Publishing Company v. Apollo Company z roku 1908.Na základě rozboru tohoto rozsudku jsou identifikovány tendence, které byť na první pohled vypadají jako typický projev kolize práva a technologie posledních let, byly přítomné již před více než sto lety.Nejprve je rozebírána dichotomie mezi myšlenkou a vyjádřením a obecněji problematika originality zachycení kreativního nápadu. Druhou tendencí, která je nazvaná „rozdělení paradigmatické odpovědnosti“, je dynamika vztahu mezi zákonodárnou a soudní mocí a jejich možnost ovlivňovat vývoj práva v závislosti na vývoji technologickém. Třetí tendencí je postupné rozšiřování pole působení právní úpravy ochrany práv duševního vlastnictví, způsobené zapojováním nových subjektů do komplexního systému právních i neprávních vztahů. Všechny tři tendence jsou demonstrovány na příkladech nedávných soudních rozhodnutí a aktuální zákonné úpravě. Článek ve svém závěru argumentuje, že vzhledem k tomu, že jsou tyto tendence dohledatelné i ve velmi starých případech, jedná se o projev designu celého systému, který se tak stále obtížněji vypořádává s novými výzvami v podobě masivního nástupu nových technologií.
Anotace anglicky
The article is concerned with the influence of technology advancement on the development of legal regulation of intellectual property rights. The decision of the US Supreme Court in the White-Smith Music Publishing Company v. Apollo Company case of 1908 is a starting point and a corner stone of the whole article. Certain tendencies in the intellectual property law, which seem to be a product of last few years, are identified by the analysis of the White-Smith case in order to show that such tendencies were also present more than a hundred years ago. Firstly the dichotomy between the idea and its expression is analysed with the accent on the general issue of unique fixation of creative ideas. Secondly, a tendency called “allocation of paradigmatic responsibility” is discussed. It is a dynamic relationship of legislative and judicatory powers and their capabilities to influence the development of law in accordance with technological advancement. The last tendency discussed is the gradual widening of the sphere of activity of legal regulation of intellectual property by addition of new subjects into the complex system of both legal and non-legal relationships. All three tendencies are demonstrated using examples from recent cases and statutes. The article argues in its final part that due to the fact that all the tendencies can be found both in the recent and old cases, it is a manifestation of the design of the whole system. The system has therefore more and more difficulties with new challenges which are brought about technological development.
Návaznosti
MUNI/A/1320/2014, interní kód MUNázev: Právo a technologie III (Akronym: PAT III)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
1313834 /1 Georgala, P. 18. 3. 2016

Vlastnosti

Název
1313834
Aplikace
Obnovit.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/repo/1313834/
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/repo/1313834/
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/repo/1313834/?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/repo/1313834/?info
Vloženo
Pá 18. 3. 2016 16:20, Mgr. Petra Georgala

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 
Misek_clanek_Pravnik.pdf   Verze souboru Georgala, P. 18. 3. 2016

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 20. 3. 2019 10:39

Další aplikace