PEŘINA, Aleš. Manipulace s mateřským mlékem v nových horizontech. In 47. konference Kojení a Laktace. Thomayerova nemocnice Praha, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Laktační liga. 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Manipulace s mateřským mlékem v nových horizontech.
Authors PEŘINA, Aleš.
Edition 47. konference Kojení a Laktace. Thomayerova nemocnice Praha, Ministerstvo zdravotnictví ČR a Laktační liga. 2015.
Other information
Type of outcome Presentations at conferences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) mateřské mléko, mikrobiologie, zdravotní riziko, veřejné zdraví, legislativa
Keywords in English human milk, microbiology, public health, health risk, legislation
Changed by Changed by: Mgr. Aleš Peřina, Ph.D., učo 18452. Changed: 14. 10. 2015 10:27.
Abstract
Kojení je prvořadý způsob výživy novorozenců a kojenců. V situacích, kdy je odloučena matka od dítěte anebo vzniká přebytek mateřského mléka, je dostupná technika odstříkávání mateřského mléka. Legislativní zařazení odstříkaného mateřského mléka nezohledňuje všechny aspekty této tekutiny: v České republice je odstříkané mateřské mléko posuzováno v perspektivě běžné potraviny a pokud existují související právní regulace v zájmu ochrany veřejného zdraví, pak vycházejí z obecných potravinových standardů. Nezohledňuje se přitom skutečnost, že složení mateřského mléka je výjimečné a i když stále existuje možnost přenosu infekce, velikost tohoto rizika by měla být hodnocena s využitím známých metod pro kvantitativní odhad velikosti rizika.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 09:25