KLIKOVÁ, Alena. Práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami ve vztahu k ochraně vod (The rights and obligations of the authorized water use in relation to water protection). In Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. p. 316-328. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 519. ISBN 978-80-210-7951-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami ve vztahu k ochraně vod
Name in Czech Práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami ve vztahu k ochraně vod
Name (in English) The rights and obligations of the authorized water use in relation to water protection
Authors KLIKOVÁ, Alena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí, p. 316-328, 13 pp. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 519, 2015.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00084253
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7951-9
Keywords (in Czech) vodní právo-nakládání s vodami-ochrana vod
Keywords in English Water Law-Use Water-Water Protection
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 24/2/2016 13:49.
Abstract
Příspěvek je zaměřen na vymezení, kdo je oprávněný k nakládání s vodami, stručně je vysvětleno nakládání s vodami, jeho typy. Stěžení část příspěvku je věnována vymezení práv a povinností oprávněných k nakládání s vodami při nakládání s vodami se zaměřením na ochranu vod.
Abstract (in English)
The paper focuses on defining who is authorized to to use water, briefly explained water use, its types. The main part of the paper is devoted to defining the rights and obligations of the authorized water use in water management focusing on water protection.
Links
MUNI/A/1390/2014, interní kód MUName: Publikace vědeckých monografií III (Acronym: PVM III)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi__1_.pdf   File version Georgala, P. 24/2/2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1313873/Vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi__1_.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1313873/Vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi__1_.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1313873/Vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi__1_.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1313873/Vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi__1_.pdf?info
Uploaded/Created
Wed 24/2/2016 13:49, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi__1_.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1313873/Vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi__1_.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1313873/Vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi__1_.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
2,6 MB
Hash md5
9f3334fba51fc64dc2433502b5696530
Uploaded/Created
Wed 24/2/2016 13:49

Vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi__1_.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1313873/Vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi__1_.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1313873/Vlastnik_podnikatel_zivotni_prostredi__1_.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
1,1 MB
Hash md5
cdcd9dc2130ca8adb7a824cc5ef6fe10
Uploaded/Created
Wed 24/2/2016 13:50
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 2/10/2022 08:59