Informační systém MU
KLIKOVÁ, Alena. Práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami ve vztahu k ochraně vod. In Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 316-328. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 519. ISBN 978-80-210-7951-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami ve vztahu k ochraně vod
Název česky Práva a povinnosti oprávněného k nakládání s vodami ve vztahu k ochraně vod
Název anglicky The rights and obligations of the authorized water use in relation to water protection
Autoři KLIKOVÁ, Alena (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, Vlastník a podnikatel při ochraně životního prostředí, od s. 316-328, 13 s. Spisy PF MU, řada teoretická, Editio Scientia; sv. č. 519, 2015.
Nakladatel Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/15:00084253
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7951-9
Klíčová slova česky vodní právo-nakládání s vodami-ochrana vod
Klíčová slova anglicky Water Law-Use Water-Water Protection
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 24. 2. 2016 13:49.
Anotace
Příspěvek je zaměřen na vymezení, kdo je oprávněný k nakládání s vodami, stručně je vysvětleno nakládání s vodami, jeho typy. Stěžení část příspěvku je věnována vymezení práv a povinností oprávněných k nakládání s vodami při nakládání s vodami se zaměřením na ochranu vod.
Anotace anglicky
The paper focuses on defining who is authorized to to use water, briefly explained water use, its types. The main part of the paper is devoted to defining the rights and obligations of the authorized water use in water management focusing on water protection.
Návaznosti
MUNI/A/1390/2014, interní kód MUNázev: Publikace vědeckých monografií III (Akronym: PVM III)
Investor: Masarykova univerzita, Publikace vědeckých monografií III, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 5. 10. 2022 01:57