KOKAVCOVÁ, Michaela a Petr GADAS. Kontaminovaný anatektický pegmatit z Mirošova, (strážecké moldanubikum). In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kontaminovaný anatektický pegmatit z Mirošova, (strážecké moldanubikum)
Název anglicky Contaminated anatectic pegmatite from Mirošov, (Strážek Moldanubicum)
Autoři KOKAVCOVÁ, Michaela (703 Slovensko, domácí) a Petr GADAS (203 Česká republika, domácí).
Vydání Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 2015.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/15:00084319
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-7980-9
Klíčová slova česky kontaminovaný pegmatit; turmalín; živce; amfiboly; anatexe; Mirošov; strážecké moldanubikum
Klíčová slova anglicky contaminated pegmatite; tourmaline; feldspars; amphiboles; anatexis; Mirošov; Strážek Moldanubicum
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Kokavcová, učo 394560. Změněno: 8. 1. 2016 11:28.
Anotace
Na lokalitě Mirošov v strážeckém moldanubiku byl studován kontaminovaný anatektický pegmatit pronikající polohou vápenato-silikátové horniny (skarnem), která je uložená v tělese amfibolitu, místy značně migmatitizovaného. Tento pegmatit je složen z Pl, Kfs, Q, Amp, Tur a akcesorickými minerály jsou Ttn, Zrn, Ap, Ep a sulfidy. Na základě chemického složení plagioklasů, kterých bazicita odpovídá An(30-51), dále amfibolů (magnesiohornblend-ferrohastingsit), turmalínu (oxy-feruvit - v současnosti byl přijat komisí pro nové minerály jako nový minerál lucchesiit CaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O), a přítomnosti titanitu můžeme konstatovat, že došlo ke kontaminaci pegmatitové taveniny okolními horninami, což se projevilo zvýšenými obsahy Ca i Fe v pegmatitu. Podle blízkych hodnot bazicity plagioklasů v pegmatitu An(30-51), leukosomu An(36-40) z okolitých migmatitů, v amfibolitu An(35-48), a taky terénního pozorování, kde leukosom prochází za do pegmatitu a stáva se vyvinutějším z texturního i mineralogického hlediska, lze usuzovat anatektický původ pegmatitu.
Anotace anglicky
Contaminated anatectic pegmatite cuts calc-silicate rock (skarn), which is placed in migmatized amphibolite body at Mirošov in the Moldanubian zone of the Czech Republic. The pegmatite is composed of Pl, Kfs, Q, Amp, Tur and accesory minerals as Ttn, Zrn, Ap, Ep and sulphides. According to the chemical composition of plagioclases An(30-51), amphiboles (magnesiohornblende-ferrohastingsite), tourmaline (oxy-feruvite – it was accepted by Commision on New Minerals as new mineral called lucchesiite with formula CaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O), and the presence of titanite it is possible to say that pegmatitic melt was contaminated by the host rock. It is reflected in the increased amount of Ca and Fe in the minerals of the pegmatite. Very similar values of An component were found in the pegmatite An(30-51), leucosome An(36-40) from migmatized amphibolites, and also in amphibolite An(35-48).Together with field observation, where leucosome gets more differentiated mineralogically, we can estimate the anatectic origin of this pegmatite.
VytisknoutZobrazeno: 28. 9. 2022 02:43