MENDEL, Jan, Ivo PAPOUŠEK, Eva MAREŠOVÁ, Karel HALAČKA, Lukáš VETEŠNÍK, Radek ŠANDA a Soňa STIERANDOVÁ. Molecular biodiversity inventory of the ichthyofauna of the Czech Republic. Croatia: InTech, 2012. s. 287-314. ISBN 978-953-51-0093-5. doi:10.5772/2072.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Molecular biodiversity inventory of the ichthyofauna of the Czech Republic
Název česky Molekulární inventarizace biodiverzity ichtyofauny České republiky
Název anglicky Molecular biodiversity inventory of the ichthyofauna of the Czech Republic
Autoři MENDEL, Jan, Ivo PAPOUŠEK, Eva MAREŠOVÁ, Karel HALAČKA, Lukáš VETEŠNÍK, Radek ŠANDA a Soňa STIERANDOVÁ.
Vydání Croatia, od s. 287-314, 2012.
Nakladatel InTech
Další údaje
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
ISBN 978-953-51-0093-5
Doi http://dx.doi.org/10.5772/2072
Klíčová slova česky biodiverzita ichtyofauna barkoding
Klíčová slova anglicky biodiversity ichthyofauna barcoding
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Soňa Stierandová, Ph.D., učo 191592. Změněno: 21. 10. 2015 13:59.
Anotace česky
V roce 2003 vznikl projekt na zmapování a ochranu biodiverzity využívající novou taxonomickou metodu „DNA barkoding“. Metoda založená na sekvenci mitochondriálního markeru první podjednotky cytochrom c oxidázy (COI) prokázala vysokou užitečnost při inventarizaci biodiverzity sladkovodních ryb ČR. Také byl použit jaderný marker prvního intronu S7 ribosomálního proteinu (RP1), aby bylo možné identifikovat případné hybridy. Bylo analyzováno 67 ze 72 druhů, tj. 93,1 % české ichtyofauny. Odběr vzorků byl proveden na 106 lokalitách na základě třístupňového systému. Vysoká haplotypová variabilita byla odhalena pro druh Barbatula barbatula, 27 jedinců/13 haplotypů a Phoxinus phoxinus, 25 jedinců / 10 haplotypů. Pro P. phoxinus byly pozorovány dvě linie; jedna zahrnovala jedince z řek spadajících do úmoří Severního a Černého moře, druhá jedince z Bečvy a řek úmoří Baltu. V případě Squalius cephalus byly mezi 27 jedinci pozorovány čtyři haplotypy a vnitrodruhovou variabilitou 5,25 %, což by mohlo znamenat existenci samostatného druhu. Také byly odhaleny dva druhy úhořů, jeden původní druh a druhý přivlečený z Ameriky. Získané informace přispějí k lepšímu monitorování systému NATURA 2000 a jako součást databáze Barcode of Life přispějí ke komplexnímu chápání a porozumění celosvětové biodiverzity.
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 02:04