Informační systém MU
STIERANDOVÁ, Soňa, Jan MENDEL, Radek ŠANDA, Lukáš VETEŠNÍK a Karel HALAČKA. A multilocus assessment of nuclear and mitochondrial sequence data elucidates phylogenetic relationships among European spirlins (Alburnoides, Cyprinidae). In XV European Congress of Ichthyology. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název A multilocus assessment of nuclear and mitochondrial sequence data elucidates phylogenetic relationships among European spirlins (Alburnoides, Cyprinidae)
Název česky Multilokosové srovnání sekvencí mitochondriálních a jaderných genů pro objasnění fylogenetických vztahů mezi evropskými ouklejkami (Alburnoides, Cyprinidae)
Název anglicky A multilocus assessment of nuclear and mitochondrial sequence data elucidates phylogenetic relationships among European spirlins (Alburnoides, Cyprinidae)
Autoři STIERANDOVÁ, Soňa, Jan MENDEL, Radek ŠANDA, Lukáš VETEŠNÍK a Karel HALAČKA.
Vydání XV European Congress of Ichthyology, 2015.
Další údaje
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Soňa Stierandová, Ph.D., učo 191592. Změněno: 21. 10. 2015 14:08.
Anotace česky
Fylogenetické vztahy a taxonomie ouklejek (rod Alburnoides) byly zkoumány a porovnávány za použití analýzy mitochondriálních a jaderných markerů. Do molekulární analýzy bylo zahrnuto 17 euroasijských linií, které byly rozděleny do dvou hlavních kládů, nazvaných Ponto-Kaspický a Evropský na základě rozšíření jejich linií. Indelová diagnostika marker β-actin a S7 a přepis genu pro cyt b byly shledány jako spolehlivé identifikační znaky pro většinu rozlišených linií. V mnoha případech je linijní bohatost úzce spojena s existencí glaciálních refugií. Byla potvrzena podhodnocenost druhové bohatosti v rámci rodu Alburnoides: výsledky genetické analýzy podpořily validitu 11 morfologicky uznaných druhů; kromě těchto, čtyři fylogenetické linie by měly být přehodnoceny jako samostatné druhy. Distribuční areál nominotypického druhu A. bipunctus s. stricto je nově určen.
Zobrazeno: 6. 10. 2022 08:26