DRLIČKOVÁ, Klára. Pojem rozhodnutí (The Notion of Judgment). In Valdhans, Jiří; Drličková, Klára a kol. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí (Analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2015. p. 83-99. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-7784-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pojem rozhodnutí
Name (in English) The Notion of Judgment
Authors DRLIČKOVÁ, Klára (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech uznání a výkonu cizího soudního rozhodnutí (Analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis), p. 83-99, 17 pp. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, řada teoretická, Edice Scientia, 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00084325
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-210-7784-3
Keywords in English Judgment; Brussels Ibis Regulation; case law; Court of Justice
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 7. 3. 2016 16:20.
Abstract
Kapitola analyzuje a komentuje judikaturu Soudního dvora k pojmu rozhodnutí pro účely nařízení Brusel Ibis.
Abstract (in English)
The chapter analyses the case law of the Court of Justice relating to the notion of judgment for the purpose of Brussels I bis Regulation.
Links
MUNI/A/0964/2013, interní kód MUName: Interpretační činnost SD EU k problematice uznávání a výkonu soudních rozhodnutí a k problematice kolizní (Nařízení Brusel I, Řím I a Řím II) (Acronym: SDEU)
Investor: Masaryk University, Category A
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf   File version Georgala, P. 7. 3. 2016

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1314600/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1314600/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1314600/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1314600/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf?info
Uploaded/Created
Mon 7. 3. 2016 16:20, Mgr. Petra Georgala

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Attributes
 

Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1314600/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1314600/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,9 MB
Hash md5
f12f21cb043cfe8d89c8be9fc04f5c86
Uploaded/Created
Mon 7. 3. 2016 16:20

Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1314600/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1314600/Valdhans_Rozhodnuti_Soudniho_kniha.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
724,3 KB
Hash md5
6f0847ce180a3e2eb949a0c5d679ee39
Uploaded/Created
Mon 7. 3. 2016 16:35
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 26. 6. 2022 09:20