MACHALOVÁ, Tatiana. Předmluva (Introduction). In Horák Ondřej. Kelsen, Hans. O státu, právu a demokracii. Výběr prací z let 1914-1938. Praha: Wolters Kluwer, 2015. p. 1-28. Klasická právnická díla. ISBN 978-80-7478-918-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Předmluva
Name (in English) Introduction
Authors MACHALOVÁ, Tatiana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Praha, Kelsen, Hans. O státu, právu a demokracii. Výběr prací z let 1914-1938, p. 1-28, 28 pp. Klasická právnická díla, 2015.
Publisher Wolters Kluwer
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00084326
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-80-7478-918-2
Keywords in English Hans Kelsen; The Pure Theory of Law
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 17/2/2016 11:18.
Abstract
Jedná se o předmluvu k publikaci článků Hanse Kelsena, které byly přeloženy do češtiny. Jedná se o články, které Kelsen napsal v letech 1918 a 1938.
Abstract (in English)
Introduction to a book of Hans Kelsen´s. The book contains the Kelsens articles from the period 1918-1938.
PrintDisplayed: 19/8/2022 05:00