CHLADILOVÁ, Monika. Struktura termální minerální vody Pasohlávky - Mušov (Thermal mineral water in the area of Pasohlávky - Mušov). In Otevřený geologický kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Struktura termální minerální vody Pasohlávky - Mušov
Name (in English) Thermal mineral water in the area of Pasohlávky - Mušov
Authors CHLADILOVÁ, Monika (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Otevřený geologický kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14310/15:00084328
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-7980-9
Keywords in English structure; mineral water; groundwater regime
Changed by Changed by: Mgr. Monika Chladilová, učo 379580. Changed: 22/10/2015 20:54.
Abstract
Průzkum pro vyhledávání hydrogeologických struktur s minerálními vodami je velice žádaný a proto cílem práce bylo popsat hydrogeologickou strukturu, na kterou jsou vázané minerální vody na daném území v oblasti Pasohlávky - Mušov. Dílčími cíli byly geologický,hydrogeologický a hydrologický popis struktury a také shrnutí informací o vrtech Pa2G a MU3G.
Abstract (in English)
Search hydrogeological survey of structures with mineral water is in high demand and therefore the aim was to describe the hydrogeological structure to which they are bound mineral water on the territory of Pasohlávky - Mušov. Specific objectives included the geological, hydrogeological and hydrological description of the structure and summary information on wells and MU3G Pa2G.
PrintDisplayed: 22/3/2023 23:15