KULHÁNKOVÁ, Markéta and Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny (Introduction to the Modern Greek Studies). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 138 pp. ISBN 978-80-210-7840-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do studia novořečtiny
Name (in English) Introduction to the Modern Greek Studies
Authors KULHÁNKOVÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Simone SUMELIDU (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 138 pp. 2015.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/15:00084332
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-7840-6
Keywords (in Czech) současné Řecko; antika; Byzanc; filologie; čítanka
Keywords in English Contemporary Greece; Antiquity; Byzantium; Philology; Anthology of texts
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D., učo 10362. Changed: 24/1/2016 18:42.
Abstract
Výuková publikace Úvod do studia novořečtiny předkládá stručný přehled vývoje řeckého jazyka a literatury od nejstarších dob po současnost a uvádí do základů novořecké filologie. Pokouší se nastínit základní vývojové tendence, zasadit je do širšího historického a kulturního kontextu a seznámit čtenáře a čtenářky se základní terminologií oboru. Je doplněna antologií ukázek z literárních děl v originále a překladu do češtiny nebo do angličtiny, na závěr je zařazen seznam všech překladů z byzantské a novořecké literatury do češtiny a seznam doporučené studijní literatury. Výuková pomůcka je určena začínajícím studentům a studentkám oboru Novořecký jazyk a literatura, případně dalším zájemcům o obor, a představuje pomocný výukový materiál pro kurzy FF:REBcA13 Úvod do studia novořečtiny, FF:MED11 Řecká literatura středověku a novověku. Publikace je také dostupná ve verzi pro mobilní zařízení (epub formát).
Abstract (in English)
The textbook is intended for beginning students of the subject field Modern Greek Language and Literature and possibly for other interested persons. It serves as educational material for the the course of Introduction to the Modern Greek Studies. It presents a concise outline of the development of Greek language and literature from ancient times until nowadays and it provides the reader with basic methodology and terminology of Modern Greek philology. The authors aim to put the development of language and literature into the broader historical and cultural context and also to make the reader familiar with the basic terminology of the field.
Links
MUNI/A/0860/2013, interní kód MUName: Interdisciplinární výzkum starých indoevropských jazyků, jejich literatur a příslušných kultur (Acronym: Staré jazyky a literatury)
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 27/11/2022 06:06