BILLOVÁ, Denisa. Sukcese fauny posledního glaciálu z jeskyně Pod hradem (Faunal succession of the last glacial in Pod hradem cave). In Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej společnosti. 2015. ISBN 978-80-210-7980-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Sukcese fauny posledního glaciálu z jeskyně Pod hradem
Name in Czech Sukcese fauny posledního glaciálu z jeskyně Pod hradem
Name (in English) Faunal succession of the last glacial in Pod hradem cave
Authors BILLOVÁ, Denisa.
Edition Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej společnosti, 2015.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-7980-9
Keywords (in Czech) Arvicolinae, paleoekologie, biostratigrafie, jeskyně Pod hradem
Keywords in English Arvicolinae, paleoecology, biostratigraphy, Pod hradem cave
Changed by Changed by: Bc. Denisa Billová, učo 379880. Changed: 22. 10. 2015 23:42.
Abstract
Předložená práce se zabývá studiem savčí mikrofauny se zaměřením na podčeleď Arvicolinae z jeskyně Pod hradem (Moravský kras). Výsledkem bylo paleoekologické a biostratigrafické vyhodnocení nalezeného společenstva hrabošů, které bylo provedeno na základě popisu a determinace osteologického materiálu.
Abstract (in English)
The presented thesis deals with the study of the succession of mammalian microfauna focusing on the subfamily Arvicolinae of the Pod hradem cave (Moravian Karst). Based on the described and determined osteological material, the community of voles was biostratigraphically and palaeoecologically evaluated.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 11:01