ČEP, David. Úskalí obhajoby právnické osoby v trestním řízení. In Tomáš Gřivna. Právo na obhajobu. Teorie a praxe 21. století. 1. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 165-175. ISBN 978-80-7380-593-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Úskalí obhajoby právnické osoby v trestním řízení
Název česky Úskalí obhajoby právnické osoby v trestním řízení
Název anglicky Pitfalls of defense of legal entity in criminal proceedings
Autoři ČEP, David (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Plzeň, Právo na obhajobu. Teorie a praxe 21. století. od s. 165-175, 11 s. 2016.
Nakladatel Aleš Čeněk
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/16:00089137
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-7380-593-7
Klíčová slova česky právnická osoba; osoba oprávněná vystupovat za právnickou osobu v řízení; obhajoba právnické osoby; výpověď právnické osoby
Klíčová slova anglicky Legal Entity; Person Entitled to Act on Behalf of Legal Entity in Proceedings; Defense of Legal Entity; Testimony of Legal Entity
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 26. 4. 2017 09:12.
Anotace
Obhajoba právnické osoby v trestním řízení je v porovnání s osobami fyzickými v mnoha ohledech podstatně ztížena, přičemž původ těchto obtíží spočívá primárně v povaze právnické osoby jakožto právní fikce. Jako taková proto právnická osoba není schopna sama fakticky vystupovat v trestním řízení a účinně realizovat svá procesní práva. Z tohoto důvodu zákonodárce přistoupil k vymezení fyzických osob, jež jsou oprávněny vystupovat za právnickou osobu v trestním řízení. Již na první pohled je však patrné, že taková úprava může vést k dílčím komplikacím, které v konečném důsledku mohou znamenat omezení účinné realizace práva na obhajobu právnické osoby. Problematickými kategoriemi jsou v tomto ohledu úkony právnické osoby v trestním řízení, volba obhájce, jakož i výpověď právnické osoby. Autor výše uvedené instituty podrobuje dílčí analýze za účelem jejich přiblížení širší právnické veřejnosti a současně formuluje vlastní závěry a doporučení.
Anotace anglicky
Defense of a legal entity in criminal proceedings is in comparison with natural person significantly more difficult. The reason of this lies within the nature of legal entity. Considered a legal fiction, the legal entity is not able to act on its own behalf during criminal proceedings and thus unable to exercise its procedural rights. It is why the lawmaker stated that certain natural persons will be entitled to act on behalf of legal entity in criminal proceedings. Even at first sight it is obvious that such legislation can lead to complications based on conflict of interests that may restrict the effective realization of procedural rights of legal entity and right of defense itself. In this point of view the most problematic aspects are actions of legal entity during criminal proceedings, choice of a counsel and testimony of legal entity. The author analyses aforementioned issues and formulates his own opinions and recommendations in order to provide a solution for effective assertion of right of legal entity during criminal proceedings and avoid consequences connected with existence of conflict of interests.
Návaznosti
MUNI/A/1264/2014, interní kód MUNázev: Možnosti adjustace trestního řízení specifické kriminalitě (Akronym: Adjustace trestního řízení)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Cep_kapitola.pdf   Verze souboru Georgala, P. 27. 3. 2017

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Petra Georgala, učo 32967
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 19. 4. 2021 23:57