KUBEŠA, Tomáš. Využití Věstníku veřejných zakázek při odhalování bid-riggingu aneb právní problémy využití výzkumných výsledků v praxi. 1. vyd. Brno: MUNI, 2015. s. 430-446, 16 s. ISBN 978-80-210-7976-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Využití Věstníku veřejných zakázek při odhalování bid-riggingu aneb právní problémy využití výzkumných výsledků v praxi
Název česky Využití Věstníku veřejných zakázek při odhalování bid-riggingu aneb právní problémy využití výzkumných výsledků v praxi
Název anglicky The use of Public Tenders Information System in the Detection of Bid-Rigging – Legal Issues of Application of Research Results
Autoři KUBEŠA, Tomáš.
Vydání 1. vyd. Brno, od s. 430-446, 16 s. 2015.
Nakladatel MUNI
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-7976-2
Klíčová slova česky Výsledky vědeckého výzkumu; spolupráce; akademická instituce; orgán státní správy; NCA; detekční systém; bid-rigging
Klíčová slova anglicky Research Results; Cooperation; Academic Institution; Government Body; NCA; Detection Mechanism; Bid-rigging
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: JUDr. Tomáš Kubeša, Ph.D., učo 257647. Změněno: 27. 10. 2015 09:45.
Anotace
ESF MU připravuje výzkum, využívající data z Věstníku veřejných zakázek pro detekci bid-riggingu. Tento výzkum užívá pokročilých ekonomických a ekonometrických metod pro detekci indicií, nasvědčujících kartelu uchazečů o veřejnou zakázku. Tento výzkum a jeho výsledky mohou být velmi zajímavé pro soutěžní úřad, neboť mohou vést k odhalení nových případů bid-riggingu. Obdobné detekční mechanismy již fungují v některých zemích světa (příkladmo v Jižní Koreji) a přináší hmatatelné výsledky. Zároveň však přináší také řadu právních problémů, které je třeba vyřešit před úplnou implementací výsledků tohoto výzkumu do aplikační praxe. Mezi nutně řešené problémy patří ochrana obchodního tajemství, forma předávání údajů či přístup a licencování výzkumných dat, jejich databází a výsledků. Mezinárodní srovnání navrhovaného nástroje může pomoci se stanovením realistických očekávání výsledků aplikace tohoto nástroje v českém právním prostředí.
Anotace anglicky
The Faculty of Economics and Administration at MU is currently working on a research project, using data from the Public Tenders Information System to detect bid-rigging. This research is to use advanced statistics and econometrics methods to detect clues on cartel behaviour of the bidders. This research could be of high interest to the National Competition Authority as it could lead to bid-rigging detection and new cases. Such mechanisms are already being used (for example in South Korea) and bring excellent results. Such mechanism also brings up several important legal problems that need to be solved before such system can be applied. Such problems include the protection of business secrets, information exchange, access and licensing of research data, databases and results. International comparison of the proposed mechanism can help set up realistic expectations on the results of the application in Czech legal system.
Návaznosti
MUNI/A/1320/2014, interní kód MUNázev: Právo a technologie III (Akronym: PAT III)
Investor: Masarykova univerzita, Právo a technologie III, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2022 20:36