SALÁK, Pavel. Heres ex re certa vs singular succession. In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków, 2015. p. 66-76. ISBN 978-83-7490-848-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Heres ex re certa vs singular succession
Name in Czech Heres ex re certa versus singulární sukcese
Authors SALÁK, Pavel (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Cracow, Law of Succession in the Middle-European Area, p. 66-76, 11 pp. 2015.
Publisher Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00084412
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-83-7490-848-1
Keywords (in Czech) heres ex re certa;odkaz;testament;římské právo; OZ 2012;ABGB
Keywords in English heres ex re certa;Legacy;Testament;roman law;Czech CC2012;ABGB
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 18. 2. 2016 11:26.
Abstract
The text deals with the situation where someone is designated heir, but appointed not to share but to a particular thing. It is questionable whether the heir or legatee. Tetx examines tackle this issue from Roman law after the current civil law in continental Europe
Abstract (in Czech)
Text se zabývá situací, kdy je někdo označen za dědice,ale ustanoven nikoliv k podílu,ale ke konkrétní věci. Je otázkou, zda je dědicem,nebo odkazovníkem. Tetx zkoumá řešení této otázky od římského práva po současné občanské právo v kontinentální Evropě
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:41