Informační systém MU
ČERNOCH, Radek. Contract of Inheritance – Roman Law Foundation and the Present Day Approach. In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. p. 123-137. ISBN 978-83-7490-848-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Contract of Inheritance – Roman Law Foundation and the Present Day Approach
Name in Czech Dědická smlouva – Římskoprávní východiska a současný přístup
Authors ČERNOCH, Radek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Cracow, Law of Succession in the Middle-European Area, p. 123-137, 15 pp. 2015.
Publisher Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00084416
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-83-7490-848-1
Keywords (in Czech) Dědická smlouva ; Občanský zákoník ; Římské právo.
Keywords in English Civil Code ; Pact of Inheritance ; Roman Law.
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 18. 2. 2016 11:11.
Abstract
The chapter examines Roman law approach to contract of inheritance; further, it gives overview of legal regulation in middle-European states (Austria, Germany, Czech Republic, Slovakia, Switzerland, Poland, Hungary).
Abstract (in Czech)
Kapitola se zabývá římskoprávním přístupem k problematice dědických smluv. Následně je podán přehled o právní úpravě ve středoevropských státech (Rakousko, Německo, Česká republika, Slovensko, Švýcarsko, Polsko, Maďarsko).
Displayed: 7. 10. 2022 04:37