ČERNOCH, Radek. Bequest and quarta Falcidia (Falcidian Portion). In Salák Pavel, Horák Ondřej et al. Law of Succession in the Middle-European Area. 1. vyd. Cracow: Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. p. 52-66. ISBN 978-83-7490-848-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bequest and quarta Falcidia (Falcidian Portion)
Name in Czech Odkaz a Falcidiánská kvarta
Authors ČERNOCH, Radek (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Cracow, Law of Succession in the Middle-European Area, p. 52-66, 15 pp. 2015.
Publisher Spolok Slovákov v Poľsku – Towarzystwo Słowaków w Polsce
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Poland
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/15:00084417
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-83-7490-848-1
Keywords (in Czech) Občanský zákoník ; Odkaz ; Falcidiánská kvarta ; Římské právo.
Keywords in English Bequest ; Civil Code ; Falcidian Portion (quarta Falcidia) ; Roman Law.
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 18/2/2016 10:58.
Abstract
The chapter examines bequests (legacies, trusts) and their linitation (esp. quarta Falcidia) both in Roman law and in legal regulation of middle-European states (Austria, Germany, Czech Republic, Slovakia, Switzerland, Poland, Hungary).
Abstract (in Czech)
Kapitola se zabývá institutem odkazu (legata, fideicommissa) a jejich omezeními (zvláště Falcidiánská kvarta) v římském právu v právní úpravě ve středoevropských státech (Rakousko, Německo, Česká republika, Slovensko, Švýcarsko, Polsko, Maďarsko).
PrintDisplayed: 28/3/2023 14:43