CS

Krize přírody: informační hodnota přírody a problém kultury

ŠMAJS, Josef. Krize přírody: informační hodnota přírody a problém kultury (A crisis of nature: an informative value of nature and a problem of culture). In Jitka Paitlová. Po cestách kritického myšlení. první. Praha: Karolinum, 2015. p. 78-99, 22 pp. ISBN 978-80-246-2933-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Krize přírody: informační hodnota přírody a problém kultury
Name in Czech Krize přírody: informační hodnota přírody a problém kultury
Name (in English) A crisis of nature: an informative value of nature and a problem of culture
Authors ŠMAJS, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Praha, Po cestách kritického myšlení, p. 78-99, 22 pp. 2015.
Publisher Karolinum
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/15:00084465
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-246-2933-9
Keywords (in Czech) příroda; kultura; ústava Země; informace
Keywords in English nature; culture; constitution of Earth; information
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc., učo 2543. Changed: 6/11/2015 09:09.
Abstract
Osm příspěvků zařazených do knihy Po cestách kritického myšlení je provázáno vztahem k dílu Otakara A. Fundy. Nabízí rozbor vývoje Fundova myšlení a zasazuje je do kontextu obecných kulturně-filosofických problémů současnosti. Nejprve Funda sám popisuje svoji cestu od protestantské teologie přes kritickou religionistiku ke kritickému racionalismu. Na toto ohlédnutí pak navazují příspěvky věnované Fundovu religionistickému působení (N. Pelcová), místu jeho kvalitativního pozitivismu v kontextu pozitivismu T. G. Masaryka a Františka Krejčího (H. Pavlincová), srovnání Fundovy kritické racionality s jejím vzorem u Hanse Alberta (J. Paitlová), širšímu rámci současné krize vzdělanosti (P. Čornej), globální krizi ekologické (J. Šmajs) a konečně filosofickému řešení problému reality vnějšího světa a problému pravdy (J. Špůr).
Abstract (in English)
Path of Critical Thinking is a collection of essays focusing on Professor Otakar A. Funda´s intellenctual works. The contributing scholars are all long-term friends and collaborators of Funda from Czech universities. The book´s eight chapters begin with Funda´s personal retrospect proceeding through to the general questions of reality and truth.
PrintDisplayed: 20/4/2019 22:33

Other applications