JEDLIČKA, Richard. Poruchy socializace u dětí a dospívajících : prevence životních selhání a krizová intervence. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 544 stran. ISBN 9788024754475.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Poruchy socializace u dětí a dospívajících : prevence životních selhání a krizová intervence
Authors JEDLIČKA, Richard.
Edition Vydání 1. Praha, 544 stran, 2015.
Publisher Grada
Other information
ISBN 9788024754475
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/2/2021 04:49.
PrintDisplayed: 13/4/2021 19:41